kolmapäev, 15. november 2023

Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine on muutunud lihtsamaks

 

Jäätmevedaja saatis eelmisel nädalal välja lepingu, kus oli määranud kõikidele kinnistutele vaikimisi kohustuse anda köögi- ja sööklajäätmed jäätmevedajale üle. See tekitas palju segadust, mistõttu palus Märjamaa Vallavalitsus jäätmevedajal jätta vaikimisi määratud kohustus anda köögi- ja sööklajäätmed jäätmevedajale üle kõigile kortermajadele ja Märjamaa alevi, Sõtke, Orgita, Varbola, Kasti, Valgu, Haimre, Sipa, Laukna, Teenuse, Kivi-Vigala ja Vana-Vigala külade kinnistute jäätmevaldajatele (siin ei eristata tihe- ja hajaasustust).

Erisusega saab tutvuda allpoololevas tabelis. Kuni nelja korteriga kortermajad saavad kohtkompostida enda kinnistul, kuid registrid ei suuda erinevatel kortermajadel vahet teha ning seetõttu tuleb kompostimiseks esitada selliste majade puhul taotlused vallavalitsusele.


KOMPOSTIMISEST TEATAMINE ((biolagunevatest köögi- ja sööklajäätmete veost loobumine)
Kompostimise kasutamiseks tuleb esitada läbi iseteenindusekeskuse avaldus „kompostimisest teatamine".  

Avalduse saavad esitada kinnistute jäätmevaldajad ID-kaardi, mobiil-ID ja Smart-ID kaudu sisse logides. Avalduse juurde tuleb lisada pilt kompostrist või aunast.

Tiheasustusaladel (Märjamaa alev, Orgita küla keskus, Valgu keskus, Kasti keskus, Haimre küla keskus, Teenuse küla keskus, Vana-Vigala keskus, Kivi-Vigala keskus) peab komposter olema kinnine. Komposter peab olema paigaldatud naaberkinnistust vähemalt kahe meetri kaugusele ning ei tohi asuda kaevu sanitaarkaitsealas.


Teiste külade kinnistute jäätmevaldajad ei pea enam tõendama kohtkompostimist (v.a kortermajad). Neile saadab jäätmevedaja teavituse, et neid on määratud köögi- ja sööklajäätmete osas kohtkompostijateks ehk nende kinnistutelt eemaldatakse köögi- ja sööklajäätmete vedajale üleandmise teenus. Kui nad soovivad biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete veoteenust, peavad nad teenuse tellimiseks võtma ühendust AS Eesti Keskkonnateenustega e-postil tallinn@keskkonnateenused.ee või telefonil 640 0800.

 

NB! MÄRJAMAA VALLA KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TEEMAL ON TRE RAADIOS SAADE 25. NOVEMBRIL KELL 13
 

6. NOVEMBRIL TOIMUNUD VIRTUAALSE INFOTUNNI SLAIDID
INFOTUNNI SALVESTUS saab vaadata Märjamaa valla korraldatud jäätmeveo uue perioodi infopäev-20231106_180251-Meeting Recording.mp4

 

  ERAISIK ÜKSIKELAMU HAJAASUSTUSES ERAISIK ÜKSIKELAMU TIHEASUSTUSES (Märjamaa alev ja suuremad külakeskused) ERAISIK KOTERMAJAS ETTEVÕTTED/ASUTUSED
  Uus Uus Uus Uus
Segaolmejäätmed Kohustuslik Kohustuslik Kohustuslik Kohustuslik
Segapakend Kohustuslik anda vedajale tekkekohal Kohustuslik anda vedajale tekkekohal Kohustuslik anda vedajale tekkekohal Kohustuslik tekkekohal üle anda vedajale, kui selliseid jäätmeid tekib
Köögi- ja sööklajäätmed Kohustuslik. Kompostimine vabastab vedajale üleandmise kohustusest. Kohustuslik. Kompostimine vabastab vedajale üleandmise kohustusest. Kohustuslik. Kompostimine vabastab vedajale üleandmise kohustusest. Üleandmine vedajale kohustuslik, kui jäätmeid tekib, aga kompostimine ei ole võimalik. Kompostimine vabastab vedajale üleandmise kohustustest. Kui selliseid jäätmeid ettevõtte tegevuses üldse ei teki, siis tuleb jäätmevedajat sellest teavitada ja teenusest loobuda.
– kohtkompostimise eritingimused Kohtkompostimine avatud aunas või kinnise kompostriga. Valda kompostimisest teavitama ei pea, kõik loetakse automaatselt kohtkompostijateks. Kohtkompostimine ainult kinnise kompostriga. Valda tuleb teavitada kompostimisest koos pildiga läbi jäätmevaldajate registri või saata kiri Märjamaa valla üldmeilile marjamaa@marjamaa.ee.

Alevis üle 5 korteriga pole lubatud kohtkompostida.

Alevis ja külades kuni 4 korteriga on lubatud kohtkompostida kas kinnise kompostriga (alevis) või ka aunas (hajaasustus). Kohtkompostimisest tuleb teavitada eeltoodud viisil.

Kompostimine lubatud. Tiheasustusalal kinnise kompostriga, hajaasutsuses võib kompostida aunas.
Paberi- ja kartongjääde Tekkekohal üleandmise kohustus puudub. Jäätmed saab üle anda avalikku mahutisse või jäätmejaama. Tekkekohal üleandmise kohustus puudub. Jäätmed saab üle anda avalikku mahutisse või jäätmejaama. Tiheasustusalal asuvatele korterelamutele kohustuslik. Ülejäänud viivad jäätmed avalikku mahutisse või jäätmejaama. Tiheasustusalal asuvatele ettevõtetele/asutustele on kohustuslik juhul, kui nad tekitavad neid jäätmeid. Hajaasutuses antakse jäätmed avalikku kogumismahutisse või jäätmejaama.
Klaaspakend Tekkekohal üleandmise kohustus puudub. Jäätmed saab üle anda avalikku mahutisse või jäätmejaama. Tekkekohal üleandmise kohustus puudub. Jäätmed saab üle anda avalikku mahutisse või jäätmejaama. Tekkekohal üleandmine kohustuslik alates 5 korteriga elamutes. Kohustuslik üleanda vedajale, kui selliseid jäätmeid tekib. Kui jäätmeid ei teki, siis jäätmevedaja selles osas lepingut sõlmima ei pea.
Aia- ja haljastusjääde Jäätmevedajale üleanda ei ole võimalik. Tuleb tekkekohal kompostida (aunas).

Võimalik tellida jäätmevedajale üleandmine vabatahtliku teenusena Märjamaa alevi, Orgita ja Sõtke küla jäätmevaldajatel või viia ise muusse nõuetekohasesse kogumiskohta või kohtkompostida.

Võimalik tellida jäätmevedajale üleandmine vabatahtliku teenusena Märjamaa alevi, Orgita ja Sõtke küla jäätmevaldajatel või viia ise muusse nõuetekohasesse kogumiskohta või kohtkompostida. Võimalik tellida jäätmevedajale üleandmine vabatahtliku teenusena Märjamaa alevi, Orgita ja Sõtke küla jäätmevaldajatel või viia ise muusse nõuetekohasesse kogumiskohta või kohtkompostida.
Suurjääde Vabathtlik teenus Vabtahtlik teenus Vabtahtlik teenus Vabtahtlik teenus
Rõiva- ja tekstiilijääde Vabtahtlik teenus Vabtahtlik teenus Vabtahtlik teenus Vabtahtlik teenus

 


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar