kolmapäev, 27. märts 2019

Märjamaa Nädalaleht 27. märtsil 2019

 • Suure südamega taluperemehe tööd katkesid
 • Kaasteeliste mõtteid Jürist
 • Algas gümnaasiumi spordihoone ehitus
 • Kokkuvõte volikogu märtsikuu istungist

Prügiveost teede lagunemise ajal

Keskkonnateenuste prügiautodel on lubatud sõita Märjamaa valla teedel, millele on kehtestatud 8-tonnine massipiirang. Samas, kui teile saabub konteineri tühjendamise teade ja näete, et riigitee, vallatee või eratee on seisus, mis ei kanna rasket prügimasinat, on mõistlik sellest Keskkonnateenuseid ette teavitada ja leppida kokku, millal ja kuidas prügi ära viiakse.
KONTAKT: parnu@keskkonnateenused.eetelefonid: 435 5025, 15551

teisipäev, 19. märts 2019

Märjamaa Nädalaleht 20. märtsil 2019

 • Kohtumise märksõnadeks olid mälu ja kirjakeel
 • Ehitised registrisse!
 • Emakeelepäev Vana-Vigala põhikoolis
 • Üksikmängijad võistlesid mälumängus
... ja muud lugemisväärset leiate Märjamaa Nädalalehes 20. märtsil 2019

esmaspäev, 18. märts 2019

Märjamaa valla kaasava eelarve 2019 rahvahääletus toimub 18. märtsist 2019 kell 09:00 kuni 4. aprillini 2019 kell 23.59

Rahvahääletus toimub elektroonilises infosüsteemis VOLIS ning  Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala).
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 27.02.2019 seisuga Märjamaa vallas.
Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt.
Hääletada saab nii elektrooniliselt kui isiklikult:
 1. Elektrooniliselt saab rahvahääletusel osaleda  infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga. 
 2. Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses, Märjamaa Valla Raamatukogus ja haruraamatukogudes Haimres, Lauknal, Sipas, Teenusel, Valgus, Varbolas, Vana-Vigalas ja Kivi-Vigalas. Isiklikult saab hääletada eelnimetatud asutustes nende lahtiolekuaegadel.
Hääletusel osalemiseks palun kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass vm muu isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 ja §-s 4 märgitud dokument).

Täiendav informatsioon:
Märjamaa valla kodulehel: http://marjamaa.kovtp.ee/uldinfo
Abivallavanem Triin Matsalu tel: +372 5623 7269 või e-post: triin.matsalu@marjamaa.ee  

neljapäev, 14. märts 2019

Volikogu istung 19. märtsil 2019

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on TEISIPÄEVAL, 19. märtsil 2019. a algusega kell 15.00 Märjamaa rahvamaja Ly galeriis.

Päevakorras:
 1. Volikogu hariduskomisjoni, kultuurikomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja revisjonikomisjoni esimehe ning aseesimehe valimine.  Ettekandja U. Kristal
 2. Märjamaa Vallavolikogu 20.03.2018  määruse nr 20 „Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine. Ettekandjad M. Linna ja R. Heinaru
 3. Kivi-Vigala Lasteaia Pääsulind liitmine Kivi-Vigala Põhikooliga. Ettekandja R. Heinaru
 4. Vallavalitsuse liikmele hüvitise maksmine. Ettekandja M. Suurna
 5. Märjamaa valla 2019.a eelarve I lisaeelarve. Ettekandja L. Laurits
 6. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmine. Ettekandja M. Viska
 7. Märjamaa Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 24 ,,Riigihangete korraldamise kord" muutmine. Ettekandja E. Rooda
 8. Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja sotsiaalkomisjoni esimees
 9. Volikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine. Ettekandja revisjonikomisjoni esimees
 10. Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja kultuurikomisjoni esimees
 11. Hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja hariduskomisjoni esimees
 12. Informatsioon
TERE TULEMAST!

Täna räägime tervisest


27. märtsil 2019 kell 11.00
TÄNA RÄÄGIME TERVISEST