neljapäev, 21. september 2023

Märjamaa Nädlalaeht 20. septembril 2023

 

 • "Jõeäärsed jutud" on mahukas koguteos
 • Raplamaa koguteose esitlus
 • Alevijooksu kokkuvõtted
 • "Märjamaa sügismeloodia 2023" kutsub osalema

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 20. septembril 2023

neljapäev, 14. september 2023

Volikogu istung 19. septembril 2023

 

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on TEISIPÄEVAL,  19. septembril 2023
algusega kell 16.00 
Märjamaa rahvamajas

Päevakord:

1.    Vallavanema informatsioonid
2.    Märjamaa Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 20 „Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused" muutmine. Ettekandja K. Niit
3.    Märjamaa Vallavolikogu 16. märts 2021 määruse nr 114 „Vanemate omaosalus Märjamaa valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine. Ettekandjad K. Niit ja T. Matsalu
4.    Märjamaa Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 1 „Märjamaa valla põhimäärus" muutmine. II lugemine.  Ettekandja T. Matsalu
5.    Märjamaa Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine. Ettekandja T. Matsalu
6.    Märjamaa Vallavalitsuse palgajuhend. Ettekandja T. Matsalu
7.    Külavanema ametisse kinnitamine (Oese küla Aaro Aaspere). Ettekandja O. Linna
8.    Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapitali nõukogu koosseisu muutmine. Ettekandja O. Linna
9.    Raieõiguse müügiks nõusoleku andmine. Ettekandja V. Karu
10.  Informatsioonid

-      Hoonestusõiguse võõrandamiseks enampakkumise korraldamine (Vana-Vigala katlamaja kinnistu). Ettekandja V. Karu

Istungil arutamisele tulevad eelnõud koos lisamaterjalidega on leitavad rubriigis "Menetluses olevad eelnõud"

TERE TULEMAST!

Märjamaa Nädalaleht 13. septembril 2023

 

 • Alevijooks tuleb 40. korda
 • Sillaotsa muuseum kavandab sügiskonverentside sarja
 • Küsimustele vastab koolijuht Eero Kalberg
 • Kruusateede remont ja pindamine

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 13. septembril 2023

reede, 8. september 2023

Märjamaa Nädalaleht 6. septembril 2023

 

 • Orgita küla uus katlamaja saab oktoobri alguseks seinad püsti
 • Kolm eriilmelist avaaktust
 • Muusika- ja kunstikool on 35-aastane
 • Tiduveres oli sportlik viinamarjapidu

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 6. septembril 2023

kolmapäev, 30. august 2023

Märjamaa Nädalaleht 30. augustil 2023

 

 • Märjamaa päästekomando võistles eliitkomando tiitlile
 • Kaksikud on juubilarid
 • I klassi tulijate arv valla koolides
 • Lillemurud alevis pakuvad silmailu

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 30. augustil 2023

neljapäev, 24. august 2023

Märjamaa Nädalaleht 23. augustil 2023

 

 • Hirvepark - hirved on läinud, nimi on jäänud
 • Volikogu augustikuu istungi ülevaade
 • Harrastuslauljad esinesid Viinis
 • Muusikakoolis on vabu kohti
 • Teenuse on raamatu ootel

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 23. augustil 2023

kolmapäev, 16. august 2023

Märjamaa Nädalaleht 16. augustil 2023

 

 • Dolomiidist plaat ootab parimat kavandit
 • Käisime Poti laadal
 • Sulgpalliklubi korraldas nädalalõpulaagri
 • Tuleb laulukonkurss "Märjamaa sügismeloodia 2023"

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 16. augustil 2023

reede, 11. august 2023

Volikogu istung 15. augustil 2023

 

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on TEISIPÄEVAL,  15. augustil 2023 algusega kell 16.00 Märjamaa rahvamajas

 

Päevakord:

 1. Vallavanema informatsioonid
 2. Märjamaa Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 2 „Vigala osavalla põhimäärus" muutmine. Ettekandja M. Linna
 3. Märjamaa Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 1 „Märjamaa valla põhimäärus" muutmine. I lugemine.  Ettekandja M. Linna
 4. Märjamaa valla investeeringute kava 2022-2026 erakorraline muutmine. Ettekandja K. Mau
 5. Märjamaa valla arengukava 2018-2030. I lugemine. Ettekandjad K. Mau ja L. Laurits
 6. Märjamaa alevis asuva Männiku tn 2 ja Pärnu mnt 13a kinnistute detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
  Ettekandja O. Valdma
 7. Märjamaa Vallavolikogu 07.12.2021 otsuse nr 26 „Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse pidaja esindajate nimetamine" muutmine. Ettekandja O. Linna
 8. Informatsioonid

TERE TULEMAST!

Märjamaa Nädalaleht 9. augustil 2023

 

 • Märjamaa Folk kuulutas välja saunarahu
 • Folgipeo ülevaade
 • Spordivõistluste kokkuvõte
 • Väljas on fotopäevade näitus "Aastaajad"
 • Heakorrakonkursi parimad

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 9. augustil 2023

reede, 4. august 2023

Märjamaa Nädalaleht 2. augustil 2023

 

 • Kalendrilood: keskkonda ohustavad liigid
 • Välja tänava rekonstrueerimine
 • Eesti spordiveteranide suvemängude korraldus sai kiita
 • Märjamaa folgi ja Märjamaa päevade kava

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 2. augustil 2023

neljapäev, 3. august 2023

Eesti Tervisemuuseumi näitus "Lapsesuu"

 

Eesti Tervisemuuseum toob külastajateni lõbusa ja avameelse näituse

"Lapsesuu"

Näitust saab vaadata augusti lõpuni.


 

esmaspäev, 31. juuli 2023

Märjamaa Nädalaleht 26. juulil 2023

 

 • Märjamaal võistlevad spordiveteranid
 • Folgipeo kava
 • EPT võimlas peeti viimane korvpallivõistlus
 • Avatakse 20 kodukohvikut
 • Vardi mõisa päev

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 26. juulil 2023

esmaspäev, 26. juuni 2023

Märjamaa Nädalaleht 21. juunil 2023

 

 • Tänavused tublimad lõpetajad
 • Maakonnaliine hakkab teenindama GoBus
 • Saunavihtade tegemise õpetus
 • Mittetulundusliku tegevuse toetused
 • Saame tuttavaks: Eliise Vjatkin

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 21. juunil 2023

reede, 16. juuni 2023

Volikogu istung 20. juunil 2023

 

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on TEISIPÄEVAL,  20. juunil 2023 algusega kell 16.00

Haimre rahvamajas

 

Päevakord:

 1. Vallavanema informatsioonid
 2. Vana-Vigala Põhikooli arengukava 2023-2025. Ettekandja K. Niit
 3. Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. 2. lugemine. Ettekandja M. Viska
 4. Märjamaa valla ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine. Ettekandja M. Linna
 5. Märjamaa valla 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandjad E. Ots ja Ü. Olm
 6. Märjamaa valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve. Ettekandja L. Laurits
 7. Märjamaa valla kaasava eelarve menetlemise kord. Ettekandja K. Mau
 8. Nõusoleku andmine Linnasae tee L1 kinnistu omandamiseks. Ettekandja V. Karu
 9. Vallavara võõrandamine (Hiie kinnistu ½ mõttelist osa). Ettekandja V. Karu
 10. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Sopaaugu). Ettekandja V. Karu
 11. Valla vara otsustuskorras võõrandamine (Lauluväljaku 5, Vana-Vigala kinnistu). Ettekandja V. Karu
 12. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Torni ja Peetri). Ettekandja V. Karu
 13.  Ühisprojektis osalemine ja omaosaluse tagamine EL SF meetme „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond" projektis „Raplamaa konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond". Ettekandja V. Karu
 14. Informatsioonid

TERE TULEMAST!

Märjamaa Nädalaleht 14. juunil 2023

 

 • Memme-taadi pidu jutustas lugu kodust ja rabast
 • Märjamaale rajati esimesed lilleniidud
 • Haimre rahvamajas käivad koos Rõõmurullid
 • Käisime külas Saue vallas
... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 14. juunil 2023

reede, 9. juuni 2023

Osavallakogu koosolek 15.06.23 kell 15

 

VIGALA OSAVALLAKOGU koosolek toimub NELJAPÄEVAL, 15. juunil 2023.a algusega kell 15.00 Kivi-Vigalas osavallavalitsuses Sääla tee 8/8

Päevakord:

1.     Vara otsustuskorras võõrandamine (Lauluväljaku 5 Vana-Vigala)
2.     Märjamaa valla ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine
3.     Märjamaa valla kaasava eelarve menetlemise korra muutmine
4.     Märjamaa valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve
5.     Avaldus maa kasutamiseks (drooniralli Ott Jeeser)
6.     Info
– Tamme tee
- VV rahvamaja parkla

Priit Kärsna
Osavallakogu esimees

Märjamaa Nädalaleht 7. juunil 2023

 

 • Vallavanema sada päeva
 • Vastukajad Oru 2 hoone teemal
 • Maamaksust
 • Lastehoid Mürakarud 10
 • Saame tuttavaks: Haimre rahvamaja juhataja
... ja teisi lugusid, teateid ja ettevõtmiste reklaami Märjamaa Nädalalehes 7. juunil 2023

esmaspäev, 5. juuni 2023

Märjamaa Nädalaleht 31.mail 2023

 

 • Kaasav eelarve toob Vana-Vigalasse madalseiklusraja
 • Oru 2 hoone seisust ja tulevikust
 • Märjamaa Gümnaasiumi ajaleht Tamme Tee Lood
 • Eesti paekivist rääkides ...
... ja teisi lugusid, infot ning kuulutusi Märjamaa Nädalalehes 31. mail 2023

kolmapäev, 24. mai 2023

Märjamaa Nädalaleht 24. mail 2023

 

 • Ümarlauas arutati parema koostöö võimalusi
 • Kus ja mida pakuvad avatud koduõued
 • Raplamaa laulukarusselli tulemused
 • Vallavolikogu istung oli Valgus
... ja muid lugusid ning hulgaliselt teateid 24. mail 2023 Märjamaa Nädalalehes

kolmapäev, 17. mai 2023

Märjamaa Nädalaleht 17. mail 2023

 

 • Märjamaa valla avastusrajad on avatud
 • Märjamaa valla aasta ema on Maia Merjel
 • Saame tuttavaks: kunstikooli õpetaja Mirjam Averin
 • Perepäev oli rahvarohke
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 17. mail 2023

reede, 12. mai 2023

Volikogu istung 16. mail 2023

 MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on 

TEISIPÄEVAL,  16. mail 2023 algusega kell 16.00 Valgu koolis

PÄEVAKORD:

 1. Vallavanema informatsioonid
 2. Arvamuse andmine Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa muutumise taotluse kohta. Ettekandja A.-K. Marrandi
 3. Arvamuse andmine Tõnumaa turbatootmisala korrastamistingimuste eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta. Ettekandja A.-K. Marrandi
 4. Teeregistri põhimääruses sätestatud ülesannete delegeerimine. Ettekandja A. Urbel
 5. Nõusoleku andmine Kaubi tee L2 kinnistu omandamiseks. Ettekandja A. Urbel
 6. Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. 1. lugemine. Ettekandja M. Viska
 7. Hoonestusõiguse seadmine N.R. Energy osaühing kasuks. Ettekandja V. Karu
 8. Maamaksumäärade kehtestamine. Ettekandja K. Mau
 9. Märjamaa Vallavolikogu 07.12.2021 otsuse nr 26 „Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse pidaja esindajate nimetamine" muutmine. Ettekandja O. Linna
  10. Informatsioonid

Istungi materjalid on kättesaadavad lehel "Menetluses olevad eelnõud"

Tere tulemast istungile!

Märjamaa Nädalaleht 10. mail 2023

 

 • Pillerpalli lasteaed sai 50
 • Juhan Kalde innustas inimesi sportima
 • Tiina Azojani raamat "Panus tervisesse"
 • Algab järjelugu "Märjamaa EPT klubi tegemistest kultuurivallas"
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 10. mail 2023

esmaspäev, 8. mai 2023

Vigala osavallakogu koosolek toimub 11. mail

 

Vigala osavallakogu koosolek toimub neljapäeval, 11. mail 2023.a algusega kell 16.00 Kivi-Vigalas osavallavalitsuses Sääla tee 8/8

Päevakord:

 1. Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise muudatustaotlusele arvamuse andmine
 2. Nõusoleku küsimine Kaubi tee L2 kinnistu omandamiseks
 3. Info

Märjamaa Nädalaleht 4. mail 2023

 

 • Orgita-Kasti ühendlasteaed pidas viiendat sünnipäeva
 • Ringkäik vabatahtlike päästjate juurde
 • Kalendrilood: elurikkus
 • Kaks arvamust Märjamaa alevi üldilmest
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 4. mail 2023

neljapäev, 27. aprill 2023

Märjamaa Nädalaleht 26. aprillil 2023

 

 • Ettevõtjad kuulasid Eesti Panga ökonomisti majandusülevaadet
 • Muutustest kaugkütte tarbijaile ja tootjaile
 • Saame tuttavaks: kunstikooli õpetaja Tauris Reose
 • Abiturientidele kõlas lõpukell
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 26. aprillil 2023

kolmapäev, 19. aprill 2023

Märjamaa Nädalaleht 19. aprillil 2023

 

 • Biojäätmete ja jäätmete kogumine Märjamaa vallas
 • Kurepesa rühmas koorusid pühadeks tibud
 • Kooliteatrid kohtusid Vana-Vigalas
 • Haimre rahvamajas mängiti päev läbi lõõtspilli
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 19. aprillil 2023

kolmapäev, 12. aprill 2023

Kaasava eelarve 2023 ettepanekute rahvahääletus toimub 17. aprillist - 05. maini 2023, tule hääleta raamatukogus

 

Märjamaa Nädalaleht 12. aprillil 2023

 

 • Tulge kevadet kõndima
 • Varbola lasteaia lugemispesa sai uut kirjavara
 • Varbolas on Vesiroosi kooli õpilaste käsitöönäitus
 • Marii Parve võitis Baltimaade nimeka ratsavõistluse
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 5. aprillil 2023

neljapäev, 6. aprill 2023

Vigala Osavallakogu koosolek toimub 13. aprillil

 

VIGALA OSAVALLAKOGU koosolek toimub neljapäeval, 13. aprillil 2023. a algusega kell 15.00 Kivi-Vigalas osavallavalitsuses Sääla tee 8/8

Päevakord:

1.     Vara otsustuskorras tasuta omandamine (V-Vigala TTK katlamaja) (infona, ovk poolt varem otsustatud)

2.     Märjamaa valla investeeringute kava 2022-2026 erakorraline muutmine

3.     Ülevaade valla arengukava täitmisest 2022. aastal (info)

4.     Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uuendamise algatamine

5.     Märjamaa Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 20 „Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused" muutmine

6.     Märjamaa valla kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja võrgust eraldumise kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtja arenduskohustus

           7.     Info 

Märjamaa Nädalaleht 5. aprillil 2023

 

 • Raplamaa kultuuritöötajaid tänati Märjamaal
 • Kalendrilood: permakultuur
 • Lühiülevaade valla 2023. aasta eelarvest
 • Suure Lennu tuli süttis klaasipealinnas
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 5. aprillil 2023

Märjamaa Nädalaleht 29. märtsil 2023

 

 • Tule 11.-14. aprillil virtuaalsele töö- ja karjäärimessile!
 • Uudsed toidukaardid abivajajatele
 • Volikogu märtsikuu istungi kokkuvõte
 • Algab järjelugu Loodna piirkonna kultuuritegevusest
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 29. märtsil 2023

Märjamaa Nädalaleht 22. märtsil 2023

 

 • Varbolas tuleb heategevuskontsert
 • Kellaviietee tutvustas Vigala kirjanduspärandit
 • Mokakobin võõrustas maakonna harrastusteatreid
 • Ly galeriis on akrüülmaalide näitus
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 22. märtsil 2023

teisipäev, 21. märts 2023

Märjamaa Nädalaleht 15. märtsil 2023

 

 • Järtas tuleb talvine perepäev
 • Naistepäevakontsert teeb rõõmsaks
 • Peretoetuste maksmine märtsis
 • Rapla rajooni RSN TK KO. Mis see oli?
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 15. märtsil 2023

neljapäev, 9. märts 2023

Märjamaa Nädalaleht 8. märtsil 2023

 

 • Tigu turundab Märjamaad
 • Kalendrilood: kompost
 • Huvitegevuse teenuse rahajaotus
 • Volikogu uuris vee hinna tõstmise põhjusi
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 1. märtsil 2023

reede, 3. märts 2023

Märjamaa Nädalaleht 1. märtsil 2023


 • Pidulikust aktusest sai osa kohapeal ja kodus
 • Valla tänukirja saajate lood
 • Paremad sportlased
 • Volikogu istungi kokkuvõte
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 1. märtsil 2023

esmaspäev, 27. veebruar 2023