reede, 22. detsember 2017

neljapäev, 14. detsember 2017

Volikogu istung 19. detsembril 2017

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on  
TEISIPÄEVAL, 19. detsembril 2017. a algusega kell 15.00 Märjamaa rahvamajas (Sauna 2, Märjama alev)
Päevakorraga saab tutvuda siin:

esmaspäev, 11. detsember 2017

"Vana-Läänemaa maastikud"


Kivi-Vigala raamatukogus
  fotonäitus
“Vana-Läänemaa maastikudˮ

Fotode autor harrastusfotograaf

Martin AndrellerOlete oodatud vaatama!


Läänemaa õhtud. II

teisipäev, 5. detsember 2017

Vigala osavallakogu koosolek 11.12.2017

Vigala Osavallakogu koosolek toimub 11. detsembril 2017.a. kell 16.00 Vigala Vallavalitsuses.
Päevakord:
 1. Osavallakogu esimehe valimine
  Ettekandja Märjamaa Vallavolikogu esimees Urmas Kristal
 2. Osavallakogu aseesimehe valimine
  Ettekandja Märjamaa Vallavolikogu esimees Urmas Kristal
 3. Jooksvad küsimused
 
 
Märjamaa valla valimiskomisjoni otsusega 1. detsember 2017 nr 14 registreeriti Vigala osavallakogu liikmeteks:
 1. Aivar Jõgiste
 2. Meelis Välis
 3. Jüri Nisumaa
 4. Andrus Ojavee
 5. Anneli Ülemaante
 6. Enn Roosi
 7. Jaan Viska

 

reede, 17. november 2017

                                             Mida rohkem sa asjast tead, seda vähem aimad, millist vastust küsija sinult ootab.
Arvo Valton
MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on TEISIPÄEVAL, 21. novembril 2017. a algusega kell 15.00 Märjamaa raamatukogus (Pärnu mnt 56, Märjamaa alev).
Päevakord:
 1. Volikogu kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Ettekandja U. Kristal
 2. Vallavanemale töötasu määramine. Ettekandja U. Kristal
 3. Volikogu esimehele töötasu määramine. Ettekandja M. Välis
 4. Vallavalitsuse liikmele hüvitise maksmine. Ettekandja U. Kristal
 5. M. Välisele ja P. Kärsnale ühekordse hüvitise maksmine seoses nende volituste lõppemisega volikogu esimehena ja vallavanemana. Ettekandja U. Kristal
 6. Volikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine. Ettekandja Ü. Olm
 7. Volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja U. Kristal
 8. Volikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja M. Välis
 9. Volikogu sotsiaalkomisjoni kooseisu kinnitamine. Ettekandja M. Hiiemaa
 10.  Volikogu kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja päevakorrapunktis 1 valitud komisjoni esimees
 11. Märjamaa valla põhimäärus. II lugemine. Ettekandja M. Linna
 12.  Märjamaa valla Vigala osavalla põhimäärus. II lugemine. Ettekandja P. Kärsna
 13. Volikogu 19.09.2017 otsuse nr 262 kohta esitatud vaide osas seisukoha võtmine. Ettekandja T. Matsalu
 14. Katastriüksustele sihtotstarvete määramine. Ettekandja K. Kalmus
 15. Katastriüksustele sihtotstarvete määramine. Ettekandja P. Helliste
 16.  Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord. I lugemine. Ettekandja U. Kristal
 17. Esindajate nimetamine Raplamaa Omavalitsuste Liitu. Ettekandja U. Kristal
 18. Esindajate nimetamine Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi nõukogusse. Ettekandja U. Kristal
 19.  Informatsioon
TERE TULEMAST!

neljapäev, 9. november 2017KIVI-VIGALA RAAMATUKOGUS
 29.11.2017
kell 13.00

Külla tuleb raamatu  „Lendur“ autor
 RAIVO KASK

 
OLETE OODATUD!