kolmapäev, 29. november 2023

Osale jäätmetekke vähendamise nädala temaatilises viktoriinis!

 

Kutsume kõiki üles jäätmeteket vähendama. Teadlike valikute abil saame

 • olemasolevaid asju korduskasutada ja
 • juba ringluses (kasutuses) olevaid materjale taaskasutada.

Vajaduspõhine tarbimine on ainus, mis vähendab jäätmete teket ja aitab pidurdada ka kliimamuutusi.

Osale jäätmetekke vähendamise nädala temaatilises viktoriinis: https://forms.gle/zRBp3jiANqBeodWZA .

Vajadusel loe üle Keskkonnaameti selle teemalise postitused: https://www.facebook.com/Keskkonnaamet

 

Head korduskasutamist ja jäätmete liigiti kogumist!

Märjamaa Nädalaleht 29. novembril 2023

 

 • "Raplamaa aasta tegu 2023" on kogukonnaraamat "Jõeäärsed jutud"
 • Jäätmeveo KKK
 • Volikogu istungi ülevaade
 • Lilleniit teeb head sulle ja loodusele
 • Haimre raamatukogu 100

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehest 29. november 2023

Doris Kareva 65

Sa ei ole kellestki parem.
Sa ei ole kellestki halvem.
Sulle on antud maailm.
Näe, mis seal näha.
Hoia seda, mis on
su ümber, hoia, kes kõrval.
Kõik olendid omamoodi
on naljakad.
Kõik on õrnad.
 
28. novembril on juubelisünnipäev poetess Doris Kareval. Palju õnne!
 
Doris Kareva sündis helilooja Hillar Kareva perekonnas. Aastatel 1966–1977 õppis ta Tallinna 7. Keskkoolis, 1977. aastal astus Tartu Riiklikku Ülikooli filoloogiat õppima. Kareva lahkus ülikoolist 1979. aastal seoses süveneva survega dissidentlikele ringkondadele.
 
Doris Kareva esimene avaldatud luuletus ilmus 1960. aastate lõpus koolialmanahhis "Trükitähed". Laiema avalikkuse ette jõudsid tema luuletused ajakirjas Noorus 1974. aastal. Abituriendina osales Doris Kareva Kirjanike Liidu Tallinna noortesektsiooni ja Eesti Televisiooni kirjandussaadete toimetuse algatatud "Noorte kirjandussündmusel '76", valik tema luuletustest ilmus seejärel välja antud kogumikus "Viis tüdrukut ja kaheksa poissi".
 
1978. aastal avaldati tema esikkogu "Päevapildid".
Kareva on tõlkinud luulet, esseid ja näidendeid, nende hulgas on Anna Ahmatova, W. H. Audeni, Samuel Becketi, Jossif Brodski, Emily Dickinsoni, Kahlil Gibrani, Kabiri, William Shakespeare´i looming, ta on koostanud antoloogiaid, kirjutanud esseid ja artikleid, saatesõnu raamatutele ja näitustele, tekste teatri- ja muusikateostele, pidanud ettekandeid hariduse, kultuuri ja eetika teemal.
 
Stipendiaadina on ta töötanud Prantsusmaal, Rootsis, Taanis, Ameerika Ühendriikides, Kreekas, Itaalias, Flandrias ja Iirimaal.
 
Doris Karevale on omistatud mitmeid auhindu:
1991 – Juhan Liivi luuleauhind ("Pühitsus")
1991 ja 1993 – ajakirja "Looming" luulepreemiad
1993 – Eesti Vabariigi kultuuripreemia luulekogu "Maailma asemel" eest
2001 – Valgetähe IV klassi teenetemärk
2003 – Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind ("Mandragora")
2006 – Eesti Vabariigi kultuuripreemia (luulekogu "Aja kuju")
2007 – stipendium "Ela ja sära"
2009 – Salme Ekbaumi ja Minni Nurme koduluulepreemia

 

kolmapäev, 22. november 2023

Märjamaa Nädalaleht 22. novembril 2023

 

 • Kaasamiskoosolekul tutvustas vallavalitsus ettepanekuid Oru tn 2 kinnistu hoonestusõiguse võõrandamiseks
 • Sauna-aasta lõpu eel
 • Korraldatud jäätmeveo reeglid
 • Isadepäev meremehe stiilis

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehest 22. november 2023

 

teisipäev, 21. november 2023

Korraldatud jäätmeveo uue perioodi infopäeva salvestus

 

Uus korraldatud jäätmeveo periood algab Märjamaa vallas 01.12.2023. 6. novembril toimus Märjamaal korraldatud jäätmeveo uue perioodi infopäev.

INFOPÄEVA  SALVESTUST saad vaadata siit: Märjamaa valla korraldatud jäätmeveo uue perioodi infopäev-20231106_180251-Meeting Recording.mp4

 

reede, 17. november 2023

Volikogu istung 21. novembril 2023

 

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on TEISIPÄEVAL,  21. novembril 2023 algusega kell 16.00 Vana-Vigala rahvamajas

Päevakord:

 1. Kohatu ja Männiku külavanemale külavanema tunnistuse ja märgi üleandmine
 2. Vallavanema informatsioonid
 3. Märjamaa valla 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine. Ettekandja T. Põri
 4. Märjamaa Vallavolikogu 20. detsembri 2022 määruse nr 30 „Märjamaa valla teehoiu investeeringute kava" muutmine. Ettekandja A. Urbel
 5. Märjamaa valla jäätmekava 2024–2029 eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku istungi korraldamine. Ettekandja O. Valdma, kaasettekandja L. Valler.
 6. Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded. Ettekandja M. Linna
 7. Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine (Haimre pst 37, Märjamaa alev) ja vara tasuta omandamine (Tehnika 8, Märjamaa alev). Ettekandja V. Karu
 8. Hoonestusõiguse seadmine SW Energia OÜ kasuks. Ettekandjad O. Valdma ja  V. Karu
 9.  Informatsioonid
TERE TULEMAST!

Vigala osavallakogu koosolek toimub 20. novembril

 

VIGALA OSAVALLAKOGU koosolek toimub esmaspäeval, 20. novembril 2023. a algusega kell 16.00 Kivi-Vigalas osavallavalitsuses Sääla tee 8/8

 

Päevakord:

1.     Märjamaa valla teehoiukava muutmine

2.     Märjamaa valla jäätmekava 2024-2029

3.      2024.a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

4.     Info
        -Vana-Vigala TTK katlamaja

kolmapäev, 15. november 2023

Köögi- ja sööklajäätmete kompostimisest teatamine on muutunud lihtsamaks

 

Jäätmevedaja saatis eelmisel nädalal välja lepingu, kus oli määranud kõikidele kinnistutele vaikimisi kohustuse anda köögi- ja sööklajäätmed jäätmevedajale üle. See tekitas palju segadust, mistõttu palus Märjamaa Vallavalitsus jäätmevedajal jätta vaikimisi määratud kohustus anda köögi- ja sööklajäätmed jäätmevedajale üle kõigile kortermajadele ja Märjamaa alevi, Sõtke, Orgita, Varbola, Kasti, Valgu, Haimre, Sipa, Laukna, Teenuse, Kivi-Vigala ja Vana-Vigala külade kinnistute jäätmevaldajatele (siin ei eristata tihe- ja hajaasustust).

Erisusega saab tutvuda allpoololevas tabelis. Kuni nelja korteriga kortermajad saavad kohtkompostida enda kinnistul, kuid registrid ei suuda erinevatel kortermajadel vahet teha ning seetõttu tuleb kompostimiseks esitada selliste majade puhul taotlused vallavalitsusele.


KOMPOSTIMISEST TEATAMINE ((biolagunevatest köögi- ja sööklajäätmete veost loobumine)
Kompostimise kasutamiseks tuleb esitada läbi iseteenindusekeskuse avaldus „kompostimisest teatamine".  

Avalduse saavad esitada kinnistute jäätmevaldajad ID-kaardi, mobiil-ID ja Smart-ID kaudu sisse logides. Avalduse juurde tuleb lisada pilt kompostrist või aunast.

Tiheasustusaladel (Märjamaa alev, Orgita küla keskus, Valgu keskus, Kasti keskus, Haimre küla keskus, Teenuse küla keskus, Vana-Vigala keskus, Kivi-Vigala keskus) peab komposter olema kinnine. Komposter peab olema paigaldatud naaberkinnistust vähemalt kahe meetri kaugusele ning ei tohi asuda kaevu sanitaarkaitsealas.


Teiste külade kinnistute jäätmevaldajad ei pea enam tõendama kohtkompostimist (v.a kortermajad). Neile saadab jäätmevedaja teavituse, et neid on määratud köögi- ja sööklajäätmete osas kohtkompostijateks ehk nende kinnistutelt eemaldatakse köögi- ja sööklajäätmete vedajale üleandmise teenus. Kui nad soovivad biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete veoteenust, peavad nad teenuse tellimiseks võtma ühendust AS Eesti Keskkonnateenustega e-postil tallinn@keskkonnateenused.ee või telefonil 640 0800.

 

NB! MÄRJAMAA VALLA KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TEEMAL ON TRE RAADIOS SAADE 25. NOVEMBRIL KELL 13
 

6. NOVEMBRIL TOIMUNUD VIRTUAALSE INFOTUNNI SLAIDID
INFOTUNNI SALVESTUS saab vaadata Märjamaa valla korraldatud jäätmeveo uue perioodi infopäev-20231106_180251-Meeting Recording.mp4

 

  ERAISIK ÜKSIKELAMU HAJAASUSTUSES ERAISIK ÜKSIKELAMU TIHEASUSTUSES (Märjamaa alev ja suuremad külakeskused) ERAISIK KOTERMAJAS ETTEVÕTTED/ASUTUSED
  Uus Uus Uus Uus
Segaolmejäätmed Kohustuslik Kohustuslik Kohustuslik Kohustuslik
Segapakend Kohustuslik anda vedajale tekkekohal Kohustuslik anda vedajale tekkekohal Kohustuslik anda vedajale tekkekohal Kohustuslik tekkekohal üle anda vedajale, kui selliseid jäätmeid tekib
Köögi- ja sööklajäätmed Kohustuslik. Kompostimine vabastab vedajale üleandmise kohustusest. Kohustuslik. Kompostimine vabastab vedajale üleandmise kohustusest. Kohustuslik. Kompostimine vabastab vedajale üleandmise kohustusest. Üleandmine vedajale kohustuslik, kui jäätmeid tekib, aga kompostimine ei ole võimalik. Kompostimine vabastab vedajale üleandmise kohustustest. Kui selliseid jäätmeid ettevõtte tegevuses üldse ei teki, siis tuleb jäätmevedajat sellest teavitada ja teenusest loobuda.
– kohtkompostimise eritingimused Kohtkompostimine avatud aunas või kinnise kompostriga. Valda kompostimisest teavitama ei pea, kõik loetakse automaatselt kohtkompostijateks. Kohtkompostimine ainult kinnise kompostriga. Valda tuleb teavitada kompostimisest koos pildiga läbi jäätmevaldajate registri või saata kiri Märjamaa valla üldmeilile marjamaa@marjamaa.ee.

Alevis üle 5 korteriga pole lubatud kohtkompostida.

Alevis ja külades kuni 4 korteriga on lubatud kohtkompostida kas kinnise kompostriga (alevis) või ka aunas (hajaasustus). Kohtkompostimisest tuleb teavitada eeltoodud viisil.

Kompostimine lubatud. Tiheasustusalal kinnise kompostriga, hajaasutsuses võib kompostida aunas.
Paberi- ja kartongjääde Tekkekohal üleandmise kohustus puudub. Jäätmed saab üle anda avalikku mahutisse või jäätmejaama. Tekkekohal üleandmise kohustus puudub. Jäätmed saab üle anda avalikku mahutisse või jäätmejaama. Tiheasustusalal asuvatele korterelamutele kohustuslik. Ülejäänud viivad jäätmed avalikku mahutisse või jäätmejaama. Tiheasustusalal asuvatele ettevõtetele/asutustele on kohustuslik juhul, kui nad tekitavad neid jäätmeid. Hajaasutuses antakse jäätmed avalikku kogumismahutisse või jäätmejaama.
Klaaspakend Tekkekohal üleandmise kohustus puudub. Jäätmed saab üle anda avalikku mahutisse või jäätmejaama. Tekkekohal üleandmise kohustus puudub. Jäätmed saab üle anda avalikku mahutisse või jäätmejaama. Tekkekohal üleandmine kohustuslik alates 5 korteriga elamutes. Kohustuslik üleanda vedajale, kui selliseid jäätmeid tekib. Kui jäätmeid ei teki, siis jäätmevedaja selles osas lepingut sõlmima ei pea.
Aia- ja haljastusjääde Jäätmevedajale üleanda ei ole võimalik. Tuleb tekkekohal kompostida (aunas).

Võimalik tellida jäätmevedajale üleandmine vabatahtliku teenusena Märjamaa alevi, Orgita ja Sõtke küla jäätmevaldajatel või viia ise muusse nõuetekohasesse kogumiskohta või kohtkompostida.

Võimalik tellida jäätmevedajale üleandmine vabatahtliku teenusena Märjamaa alevi, Orgita ja Sõtke küla jäätmevaldajatel või viia ise muusse nõuetekohasesse kogumiskohta või kohtkompostida. Võimalik tellida jäätmevedajale üleandmine vabatahtliku teenusena Märjamaa alevi, Orgita ja Sõtke küla jäätmevaldajatel või viia ise muusse nõuetekohasesse kogumiskohta või kohtkompostida.
Suurjääde Vabathtlik teenus Vabtahtlik teenus Vabtahtlik teenus Vabtahtlik teenus
Rõiva- ja tekstiilijääde Vabtahtlik teenus Vabtahtlik teenus Vabtahtlik teenus Vabtahtlik teenus

 


Märjamaa Nädalaleht 15. novembril 2023

 

 • Aita kirikule saada uus katus
 • Vana-Vgala ametikoolis oli restoraniõhtu
 • Kus on Luuletaja majamuuseum?
 • Märjamaa valla aasta isa on Andrus Paunmaa
 • Korraldatud jäätmeveo info

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehest 15. november 2023

neljapäev, 9. november 2023

Põhjamaade kirjanduse nädal "Jõulud Põhjalas"

 

Hommikuhämaruses - ettelugemine lasteaialastele

Õhtuhämaruses - ettelugemine täiskasvanutele 15.11.2023 kell 14.00

Märjamaa Nädalaleht 8. novembril 2023

 

 • Lauluvõistlus tõi vihmasesse päeva sära
 • Nädalavahetusel näeb Märjamaal Eesti-Läti ühisliiga mänge saalihokis
 • Ringid valla rahvamajades
 • Saame tuttavaks: Gerda Rannala

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehest 8. november 2023

kolmapäev, 1. november 2023

Märjamaa Nädalaleht 1. novembril 2023

 

 • Haimre raamatukogu tähistas sajandat aastapäeva
 • Wäega Wärgi lood
 • Aeg on otsustada, kas köögijäätmed kompostida või vedajale üle anda
 • Jäätmeveost (eramaja, kortermaja, ettevõtte miinimumnõuded)

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehest 1. november 2023