esmaspäev, 28. oktoober 2013

Jätkuvad raamatukogupäevade üritused

Möödunud reedel olid raamatukogus külalisteks lasteaia vanema rühma lapsed. Seekord toimus lastele ettelugemisüritus, lugemiseks valitud palad olid Lehte Hainsalu lasteraamatutest.
28. oktoobril kella 13.00 - 15.00ni on aga raamatukogus lugejatele raamatuid laenutamas Vigala valla arendusspetsialist Merje Voog.

esmaspäev, 21. oktoober 2013

Raamatukogupäevade avaüritus.

Laupäeval, 19.oktoobril kogunesid kõik  raamatuhuvilised kella üheks Kivi-Vigala Külade keskusesse, et saada osa kohtumisest Sipast pärit kirjaniku Tuule Linnùga (Maret German). Huvitav oli teada saada, kuidas sai alguse tema kirjanikutee ja kuidas on saanud valmis tema senini ilmunud romaanid. Päris palju esitati  küsimusi, tunti huvi näiteks ka selle vastu, millised on kirjastamisega seonduvad probleemid. Vahepalaks juttudele mängis klaveril Aino Reemann igihaljaid Valgre viise. Meeleolukas laupäeva keskpäev - selliselt võttis ürituse kokku üks osalejatest

kolmapäev, 16. oktoober 2013

Algamas on raamatukogupäevad

ERÜ 2013


Raamatukogupäevad  KOHTUME RAAMATUKOGUS   20.-30. oktoobrini 2013

Traditsiooniliselt toimuvad raamatukogupäevad 20.-30. oktoobrini, päevade avamine leiab aset 18. oktoobril pärandilinnas Viljandis. Kultuuripärandi aastal kutsume ka üleriigiliste raamatukogupäevade ajal rohkem tähelepanu pöörama pärandile. Kultuuripärand on meie identiteedi osa ja alus ning seda leiab kõikjalt meie ümber. Pärandiaastal on igati põhjust tagasi vaadata, kuidas vanal ajal elati ja oldi, mis annab ka hea võimaluse koostööks kohalike muuseumidega.

Õpitubades on võimalus taaselustada oskusi, sidudes käsitööga ka jutuvestmist, laulmist või toidukultuuri. Tuletada meelde vanu lugusid, laule ja tantse. Lugeda ette muistendeid ja muinasjutte. Kutsuda raamatukokku kohalikke meistreid ja pärimuskultuuri tundjaid oma oskusi ja teadmisi jagama. Miks mitte meelde tuletada, kuidas sulega kirjutada, lükatiga arvutada, savist looma voolida, õnnitluskaarti ise valmistada, eksliibrist joonistada, lapitööd teha? Aga koos võib õppida ka vanu tantse või teha tutvust rahvapillidega.

Juba teist aastat tähistatakse Eestis oktoobrikuu kolmandal laupäeval (sel aastal 19. oktoobril) hõimupäeva, et väärtustada soome-ugri rahvaste kultuuri. See on heaks võimaluseks tutvustada soome-ugri rahvaste kirjandust, muusikat, rahvarõivaid.  Sugulusrahvastega kokkupuutudes süveneb ka meie austus oma keele ja kultuuri vastu.

Igati on põhjust üle vaadata kodukoha ajalugu ning seda ka kohalikule kogukonnale meelde tuletada, kirja võiks panna ka raamatukogu senised tegemised. ERÜ maaraamatukogude sektsioon kutsub üles koguma raamatukoguhoidjate mälestusi, et teaksime kuidas aastate eest inimesi lugemise juurde toodi.

Rohket tähelepanu ja elevust on varasematel aastatel toonud ettevõtmine „Tuntud inimene raamatukogus“. Ka sel aastal võiks kutsuda raamatukoguhoidja ametit proovima kohalikke prominente.

Kultuuripärandi aasta programm keskendub inimestele (inimesed kultuuriruumides, kultuuripärand kogukonna väärtushinnangutes). Kutsume ka raamatukogupäevade ajal tänapäevaste tehnikavahendite kõrval märkama inimest – nii seda, kes raamatukogus oma igapäevatööd teeb, kui ka seda, kes selle töö vilju maitsma tuleb!

Üleriigilised raamatukogupäevad avatakse koostöös Viljandi Linnaraamatukoguga 18. oktoobril Sakala Keskuses pärandilinnas Viljandis.

22. oktoobril toimub kuuendat korda Teadus- ja erialaraamatukogu päev, tänavu Tartus .

XIII maaraamatukoguhoidja päev saab teoks koostöös Harju Maakonnaraamatukoguga 25. oktoobril Keilas.

23. oktoobril kutsub ERÜ juhatus tähistama eesti raamatu päeva, et tuletada igal aastal meelde, et eesti raamat oli, on ja jääb üheks meie ülimaks kultuuriväärtuseks.

Kohtumiseni kõigil ühisüritustel!

ERÜ juhatus

Täiskavanud Õppija Nädal

Nagu igal sügisel on ka sel aastal oktoobrikuu 11 - 18. kuupäevani Täiskasvanud Õppija Nädal.
Selle nädala raames toimub üle vabariigi rohkelt üritusi ja esinemisi, et teadvustada laiemalt täiskasvanute õppimise vajadusi, võimalusi ning elukestva õppe otstarbekust. Tänasest on võimalik tutvuda raamatukogus raamatunäitusega " Elukestevõpe on mõtte- ja elustiil". Väljapandud kirjanduse hulgas leidub kindlasti üht-teist huvitavat ja kasulikku neile, kellel huvi enda teadmiste täiendamiseks mingil erialal.