esmaspäev, 26. juuni 2023

Märjamaa Nädalaleht 21. juunil 2023

 

 • Tänavused tublimad lõpetajad
 • Maakonnaliine hakkab teenindama GoBus
 • Saunavihtade tegemise õpetus
 • Mittetulundusliku tegevuse toetused
 • Saame tuttavaks: Eliise Vjatkin

... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 21. juunil 2023

reede, 16. juuni 2023

Volikogu istung 20. juunil 2023

 

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on TEISIPÄEVAL,  20. juunil 2023 algusega kell 16.00

Haimre rahvamajas

 

Päevakord:

 1. Vallavanema informatsioonid
 2. Vana-Vigala Põhikooli arengukava 2023-2025. Ettekandja K. Niit
 3. Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. 2. lugemine. Ettekandja M. Viska
 4. Märjamaa valla ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine. Ettekandja M. Linna
 5. Märjamaa valla 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandjad E. Ots ja Ü. Olm
 6. Märjamaa valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve. Ettekandja L. Laurits
 7. Märjamaa valla kaasava eelarve menetlemise kord. Ettekandja K. Mau
 8. Nõusoleku andmine Linnasae tee L1 kinnistu omandamiseks. Ettekandja V. Karu
 9. Vallavara võõrandamine (Hiie kinnistu ½ mõttelist osa). Ettekandja V. Karu
 10. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Sopaaugu). Ettekandja V. Karu
 11. Valla vara otsustuskorras võõrandamine (Lauluväljaku 5, Vana-Vigala kinnistu). Ettekandja V. Karu
 12. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Torni ja Peetri). Ettekandja V. Karu
 13.  Ühisprojektis osalemine ja omaosaluse tagamine EL SF meetme „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond" projektis „Raplamaa konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond". Ettekandja V. Karu
 14. Informatsioonid

TERE TULEMAST!

Märjamaa Nädalaleht 14. juunil 2023

 

 • Memme-taadi pidu jutustas lugu kodust ja rabast
 • Märjamaale rajati esimesed lilleniidud
 • Haimre rahvamajas käivad koos Rõõmurullid
 • Käisime külas Saue vallas
... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 14. juunil 2023

reede, 9. juuni 2023

Osavallakogu koosolek 15.06.23 kell 15

 

VIGALA OSAVALLAKOGU koosolek toimub NELJAPÄEVAL, 15. juunil 2023.a algusega kell 15.00 Kivi-Vigalas osavallavalitsuses Sääla tee 8/8

Päevakord:

1.     Vara otsustuskorras võõrandamine (Lauluväljaku 5 Vana-Vigala)
2.     Märjamaa valla ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine
3.     Märjamaa valla kaasava eelarve menetlemise korra muutmine
4.     Märjamaa valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve
5.     Avaldus maa kasutamiseks (drooniralli Ott Jeeser)
6.     Info
– Tamme tee
- VV rahvamaja parkla

Priit Kärsna
Osavallakogu esimees

Märjamaa Nädalaleht 7. juunil 2023

 

 • Vallavanema sada päeva
 • Vastukajad Oru 2 hoone teemal
 • Maamaksust
 • Lastehoid Mürakarud 10
 • Saame tuttavaks: Haimre rahvamaja juhataja
... ja teisi lugusid, teateid ja ettevõtmiste reklaami Märjamaa Nädalalehes 7. juunil 2023

esmaspäev, 5. juuni 2023

Märjamaa Nädalaleht 31.mail 2023

 

 • Kaasav eelarve toob Vana-Vigalasse madalseiklusraja
 • Oru 2 hoone seisust ja tulevikust
 • Märjamaa Gümnaasiumi ajaleht Tamme Tee Lood
 • Eesti paekivist rääkides ...
... ja teisi lugusid, infot ning kuulutusi Märjamaa Nädalalehes 31. mail 2023