kolmapäev, 24. november 2021

Tuletame meelde, et on aeg hakata taotlema jäätmevabastusi

 

Tulenevalt Jäätmeseadusest (§ 69) tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt 20. detsembriks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Hõlmab ka suvilate perioodilist vabastamist sügisel ja talvel kui suvekodus ei viibita.

Seetõttu palume isikutel, kes on saanud korraldatud jäätmeveo vabastuse ja nimetatud kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud, esitada kohalikule omavalitsusele hiljemalt 20. detsembriks sellekohane kirjalik kinnitus.

Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata esitab kinnistu omanik/jäätmevaldaja kohalikule omavalitsusele vastava taotluse. Taotluses palun ära märkida mitteliitumise periood ja põhjendus. Elamu kasutamisel suvekoduna (suvilana) tuleb taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist perioodile, millal seda ei kasutata (näidata ära kuud).

Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja (kinnistu omanik) erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui kohalik omavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Kinnitus palun saata aadressil: Tehnika tn 11, Märjamaa alev, 78304 Raplamaa või e-posti aadressil: marjamaa@marjamaa.ee.

Jäätmeveost loobumise e-vorm 
Korraldatud jäätmeveo loobumise/erisuse taotlus

Lisainfo:
Anna-Kaia Kikkas
tel 5668 8591

Märjamaa Nädalaleht 24.novembril 2021

 

  • Märjamaa vallavolikogu 2. koosseis alustas tööd
  • Saame tuttavaks: volikogu esimees Ottomar Linna
  • Resto 13 Lauda kutsub sööma
  • Õpetaja Tiia Oidram

... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 24. novembril 2021

esmaspäev, 22. november 2021

Märjamaa Nädalaleht 17. novembril 2021

 

  • Partnerid sõlmisid koalitsioonileppe
  • Valimisliitude Üksmeelne Koduvald ja Meie Inimesed koalitsioonileping
  • Vaktsineerimisest
  • Märjamaa Perearstikeskus liitus eelvisiidi projektiga

... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 17. novembril 2021

esmaspäev, 15. november 2021