esmaspäev, 30. jaanuar 2017

"Tegi pätti 2017 – Turvatunne”

Harjumaa Alaealiste Komisjon kuulutab välja videokonkurssi "Tegi Pätti". Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Parimaid konkursitöid kasutavad valdkonna spetsialistid ennetustöö tegemisel ja teemakohaste loengute läbiviimisel.
TEGI PÄTTI 2017 videokonkursi teema on "TURVATUNNE" ning ka sel aastal võivad töid esitada alaliselt elavad noored üle Eesti, vanuses 7-18!
Videokonkursi eesmärgiks on motiveerida noori märkama vägivalda enda ümber ning looma audiovisuaalseid teoseid, mis kujutavad kellegi suhtes tarvitatavat vägivalda, mida võib esineda kõikjal ühiskonnas. Videod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud ning soovitatav pikkus on 1-5 minutit.
Videokonkursi peaauhindadeks on seikluskaamerad Garmin VirbXE (1tk) ja GoPro5 Session (5tk). Žürii otsustab erinevate alamkategooriate jaotuse vastavalt laekunud töödele, nendeks on tavaliselt nii vanuselised kui loomingulised kriteeriumid.
Tööde esitamise tähtaeg on 31. märts 2017.

KONKURSI PDF JUHEND
Täpsem info http://www.kesa.ee/tp/
Videokonkursi tingimused: Alates 2011. aastast korraldatava konkursi põhieesmärk on aidata kaasa laste õigusrikkumiste ja neid soodustavate tegurite vähendamisele. Vastav ülesanne on Eestis veel viimast aastat alaealiste komisjonide kanda. Konkursi algatajaks ja peasponsoriks on Harju Maavalitsus, läbiviijaks on Kuriteoennetuse SA koos partneritega ning omapoolse auhinna paneb välja ka PPA Põhja Prefektuur; töid hindab sisuliselt žürii milles on nimetatud asutuste esindajad. Konkursile esitatav töö peab sisuliselt või loominguliselt käsitlema "turvatunnet", nii nagu autorid sellest aru saavad ja seda väljendada soovivad. Žürii otsustab erinevate alamkategooriate jaotuse vastavalt laekunud töödele, nendeks on tavaliselt nii vanuselised kui loomingulised kriteeriumid. Auhindadeks on erinevates kategooriates: seikluskaamera Garmin Virb XE (1 tk) ja seikluskaamera GoPro5 Session (5 tk). Konkursi tingimused on avaldatud veebilehel: www.@kesa.ee/tp ning lisainfot saab e-posti aadressil tegipattikesa.ee Konkursi läbiviija jätab endale õiguse teha konkursi tingimuste osas muudatusi. Osaleda võivad kõik Eestis alaliselt elavad noored vanuses 7-18. Video võib esitada ka autorite kollektiiv; kaasautorid peavad samuti vastama konkursi tingimustele. Video esitaja peab olema töö vahetu autor. Esitaja vastutab ise võimalike kolmandate osapoolte poolt esitatavate, tema konkursitööd puudutavate pretensioonide eest.
Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Töid võivad esitada noored üle Eesti vanuses 7-18
Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Töid võivad esitada noored üle Eesti vanuses 7-18
"Tegi pätti 2017 – Turvatunne” Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Töid võivad esitada noored üle Eesti vanuses 7-18 Näed kusagil, et keegi ohtustab teiste turvatunnet - kuidas toimid sina? Milline on sinu arusaam heast käitumisest ühiskonnas - kuidas sa seda näitaksid? Sul on mingeid häid või halbu kogemusi turvalisuse teemal - ehk jagaksid neid? FILMI – MONTEERI – JAGA Videod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud, soovitatav pikkus 1-5 minutit.
"Tegi pätti 2017 – Turvatunne” Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Töid võivad esitada noored üle Eesti vanuses 7-18 Näed kusagil, et keegi ohtustab teiste turvatunnet - kuidas toimid sina? Milline on sinu arusaam heast käitumisest ühiskonnas - kuidas sa seda näitaksid? Sul on mingeid häid või halbu kogemusi turvalisuse teemal - ehk jagaksid neid? FILMI – MONTEERI – JAGA Videod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud, soovitatav pikkus 1-5 minutit.
"Tegi pätti 2017 – Turvatunne” Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Töid võivad esitada noored üle Eesti vanuses 7-18 Näed kusagil, et keegi ohtustab teiste turvatunnet - kuidas toimid sina? Milline on sinu arusaam heast käitumisest ühiskonnas - kuidas sa seda näitaksid? Sul on mingeid häid või halbu kogemusi turvalisuse teemal - ehk jagaksid neid? FILMI – MONTEERI – JAGA Videod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud, soovitatav pikkus 1-5 minutit. KONKURSI PDF PLAKAT

neljapäev, 26. jaanuar 2017

KÜSITLUS

Suur ülemaailmne küsitlus “Mina ka!” soovib rohkem teada Eesti laste elust üle ilma!
Küsitluse tulemused aitavad luua tänapäevaseid Eesti laste portreesid ja on inspiratsiooniks uue Eesti lastest kõneleva raamatu koostamisel. Küsitluse sihtgrupp on 7-12 aastased Eesti lapsed üle maailma. Küsimustele võib läheneda loominguliselt ja ükski vastus pole vale.  Vaata lisainfot siit.

ALUSTA VASTAMIST SIIT!

 Küünlapäeval ja Tartu rahulepingu aastapäeval 

2. veebruaril kell 17.00 

toimub Vigala Maarja kiriku käärkambris kontsert.

 "Väikeste klahvpillide kõlanostalgia: klavikord ja väike

käärkambriorel"

 Esineb: Marju Riisikamp
 
Kõlavad renessansi ja barokiajastu teosed klahvpillidele (Dowland,
Gabrieli, Bach jt).

Orelimeister Ago Tint tutvustab käärkambri oreli ennistamislugu ja
klavessinist-organist Marju Riisikamp tutvustab oma isiklikku pilli
klavikordi.

neljapäev, 5. jaanuar 2017

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA 2017

2017. aasta on Eesti laste- ja noortekultuuri aasta, mis väärtustab last ja noort nii looja kui ka publikuna. Teema-aasta tunnuslause on “Mina ka!”.

Laste ja noorte kultuuriaasta on ellu kutsunud Kultuuriministeerium ja selle läbiviimist koordineerib Eesti Lastekirjanduse Keskus.
Tunnuslause “Mina ka!” ning märksõnad iseolemine ja koostegutsemine innustavad lapsi ja noori kultuurist osa saama ja ise ka elamusi looma. Teema-aasta kõnetab ka täiskasvanut, kutsudes üles mõtestama ning väärtustama last ja noort nii looja kui ka publikuna. Toetades ja innustades oma järelkasvu, tagame järjepideva ja rikkaliku kultuurielu ka tulevastele põlvedele.
Laste- ja noortekultuuri aasta on suurepärane võimalus ja samas vastutusrikas ülesanne asetada meie kultuurielus fookusesse just lapsed ja noored. Laste ja noortega, meie sirguvate loojate ja publikuga, on väga oluline rääkida väärtustest, mitmekesisusest, järjepidevusest ja vastutusest. Ja mitte ainult rääkida – tähtis on ühiselt luua ja tegutseda.

Eesolev aasta seob kultuuri eri valdkondi ning koondab mitmesuguseid ettevõtmisi. Ees ootab põnev aasta nii väikestele kui ka suurtele. Kavas on suursündmusi nagu XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud elamustuur Laste Vabariik, aga ka väiksemaid kogukondlikke ettevõtmisi ning koostööprojekte.
Kuni 20. aprillini 2017 on avatud teema-aasta sündmuste ideekonkruss “50 ideed!”, mille eesmärk on muuta laste ja noorte kultuurielu veelgi sisukamaks ja põnevamaks. Ideekonkursil osalema on oodatud kõik – nii pered, sõpruskonnad, kogukonnad kui ka institutsioonid. Eelistatud on projektid, kus lapsed ja noored on idee autorid või kaasautorid ning osalevad ka projekti elluviimises. Vaata lisa siit.
Et kultuurihuvilisel oleks põnevatest sündmustest parem ülevaade, koonduvad kõik ettevõtmised teema-aasta kodulehel asuvasse kultuurikalendrisse, kuhu läbi kultuur.info portaali saavad kõik korraldajad üle Eesti edastada lastele ja noortele suunatud ettevõtmisi.
http://www.minaka.ee.