kolmapäev, 27. mai 2020

Märjamaa Nädalaleht 27. mail 2020

 • Volikogu maikuu istungi kokkuvõte
 • Lapsed valmistasid lauamänge
 • Valla rahvamajade juhtajad kultuurielust
 • Märjamaa Perearstikeskus muutus poole ruumikamaks
  ... kuulutused, teated ja muud lugemist 27. mai Märjamaa Nädalalehes

esmaspäev, 25. mai 2020

Kivi-Vigala haruraamatukogu on 1. juunist taas avatud

Alates 1. juunist on kõik Märjamaa valla raamatukogud taas avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel. Raamatukogu teenuste järk-järguline laiendamine sõltub omavalitsuse otsusest, kuid järgida tuleb hetkel kehtivaid Kultuuriministeeriumi ohutus- ja käitumisjuhiseid, mis on kooskõlastatud Terviseametiga:

• Külastajatele kehtivad jätkuvalt 2+2 reeglid. Järgida tuleb ohutust tagavaid tähiseid ja juhiseid raamatukogudes.

• Raamatuid saab tagastada Märjamaa raamatukogus tagastusautomaadi kaudu, haruraamatukogudes järgida kohapealseid juhiseid tagastamise kohta.
 

• Raamatukokku sisenedes ja raamatukoguteenuste kasutamiseks tuleb desinfitseerida käed sissepääsu juurde paigaldatud desinfitseerimisvahendiga.
 

• Siseruumide külastamisel soovitame külastajatel kanda ühekordset kaitsemaski (võib olla ka ise tehtud).
 

• Riiulite vahel liikudes, teavikuid kohapeal kasutades ning leti ees oodates tuleb hoida 2 meetrist distantsi.
 

• Palume võimalusel eelistada kontaktivaba laenutust, kasutades võimalusel raamatute ette tellimist lugejaportaalis RIKSWEB või esitada tellimus telefoni või e-posti teel.
 

• Arvutit saab kasutada päevas 1 tund. Võimalusel broneerige aeg telefoni või e-posti teel. Ilma broneeringuta saab arvutit kasutada vaba arvuti olemasolul.
 

• Raamatukoguhoidjal on õigus keelata haigussümptomitega külastajal raamatukogu siseruumidesse sisenemine ja reguleerida külastajate arvu teenindusaladel.
 

• Raamatukogudes on pikendatud viivisevaba perioodi juunikuu lõpuni.
 

Tagamaks nii külastajate kui ka töötajate ohutuse ning takistamaks viiruse levikut, palume raamatukogu külastades rangelt järgida hetkel kehtivaid ohutus- ja käitumisjuhiseid.

Püsigem terved!

neljapäev, 21. mai 2020

Valla raamatukogu töökorraldusest eriolukorrast väljumisel

Märjamaa valla raamatukogu ja haruraamatukogude (k.a. Kivi-Vigala haruraamatukogu) siseruumid on kasutajatele taasavatud tavapärastel lahtiolekuaegadel alates 1. juunist 
Peale taasavamist raamatukogudesse sisenemisel ja raamatukogu teenuste kasutamisel ning osutamisel järgitakse kehtivaid ohutusnõudeid ja käitumisjuhiseid. Raamatukogud järgivad Kultuuriministeeriumi juhendis toodud nõudeid (kooskõlastatud Terviseametiga), mis aitavad tagada nii külastajate kui töötajate ohutuse.


kolmapäev, 20. mai 2020

Märjamaa Nädalaleht 20. mail 2020

 • Savi voolides oled sa õnnelik
 • Vastab Vana-Vigala külavanem
 • Lõpeb järjelugu näitemänguharrastusest Kasti-Haimre piirkonnas
 • Plaanilise töö jätkamisest Märjamaa perearstikeskuses
  ... ning teisi lugusid ja uudiseid Märjamaa Nädalalehes 20. mail 2020

neljapäev, 14. mai 2020

Volikogu istung 19. mail 2020

Arvestades riigis kehtestatud piiranguid  viiakse 19. mai 2020 volikogu istung läbi elektrooniliste sidekanalite kaudu.
Istungi päevakorrapunktide arutelu toimub Microsoft Teamsi keskkonnas
 TEISIPÄEVAL, 19. mail 2020 algusega kell 15.00.
Arutelule järgneb e-hääletus allkirjastatud hääletuslehtedega.
Hääletuslehti saab edastada kuni 19. mai kella 24.00-ni.
Päevakord:
1.  Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord. Ettekandja M. Linna
2.  Munitsipaalmaale reaalservituudi seadmine (Koolipargi kinnistule). Ettekandja M. Linna
3.  Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine (õpilastransport). Ettekandja O. Valdma
4. Vigala Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine. Ettekandja M. Linna
5. Kokkuvõte revisjoni tulemustest. Ettekandja R. Laaser
6. Informatsioon
   - Ülevaade valla arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest ning arengukava ja eelarvestrateegia muutmise vajadusest. Ettekandja K. Mau

kolmapäev, 13. mai 2020

Märjamaa Nädalaleht 13. mail 2020

kolmapäev, 6. mai 2020

Piirangute leevenemise ajakava


Märjamaa Nädalaleht 6. mail 2020

 • Vana-Vigala ametikool pidas sajanda aastapäeva aktust veebis
 • Kodutütred tegid järgukatse e-õppega
 • Raplamaa Spordiakadeemia loomisest
 • Märjamaa valla aasta ema on Nele Pernits
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 6. mail 2020