neljapäev, 14. mai 2020

Volikogu istung 19. mail 2020

Arvestades riigis kehtestatud piiranguid  viiakse 19. mai 2020 volikogu istung läbi elektrooniliste sidekanalite kaudu.
Istungi päevakorrapunktide arutelu toimub Microsoft Teamsi keskkonnas
 TEISIPÄEVAL, 19. mail 2020 algusega kell 15.00.
Arutelule järgneb e-hääletus allkirjastatud hääletuslehtedega.
Hääletuslehti saab edastada kuni 19. mai kella 24.00-ni.
Päevakord:
1.  Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord. Ettekandja M. Linna
2.  Munitsipaalmaale reaalservituudi seadmine (Koolipargi kinnistule). Ettekandja M. Linna
3.  Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine (õpilastransport). Ettekandja O. Valdma
4. Vigala Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine. Ettekandja M. Linna
5. Kokkuvõte revisjoni tulemustest. Ettekandja R. Laaser
6. Informatsioon
   - Ülevaade valla arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest ning arengukava ja eelarvestrateegia muutmise vajadusest. Ettekandja K. Mau

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar