kolmapäev, 24. mai 2023

Märjamaa Nädalaleht 24. mail 2023

 

 • Ümarlauas arutati parema koostöö võimalusi
 • Kus ja mida pakuvad avatud koduõued
 • Raplamaa laulukarusselli tulemused
 • Vallavolikogu istung oli Valgus
... ja muid lugusid ning hulgaliselt teateid 24. mail 2023 Märjamaa Nädalalehes

kolmapäev, 17. mai 2023

Märjamaa Nädalaleht 17. mail 2023

 

 • Märjamaa valla avastusrajad on avatud
 • Märjamaa valla aasta ema on Maia Merjel
 • Saame tuttavaks: kunstikooli õpetaja Mirjam Averin
 • Perepäev oli rahvarohke
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 17. mail 2023

reede, 12. mai 2023

Volikogu istung 16. mail 2023

 MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on 

TEISIPÄEVAL,  16. mail 2023 algusega kell 16.00 Valgu koolis

PÄEVAKORD:

 1. Vallavanema informatsioonid
 2. Arvamuse andmine Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa muutumise taotluse kohta. Ettekandja A.-K. Marrandi
 3. Arvamuse andmine Tõnumaa turbatootmisala korrastamistingimuste eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta. Ettekandja A.-K. Marrandi
 4. Teeregistri põhimääruses sätestatud ülesannete delegeerimine. Ettekandja A. Urbel
 5. Nõusoleku andmine Kaubi tee L2 kinnistu omandamiseks. Ettekandja A. Urbel
 6. Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. 1. lugemine. Ettekandja M. Viska
 7. Hoonestusõiguse seadmine N.R. Energy osaühing kasuks. Ettekandja V. Karu
 8. Maamaksumäärade kehtestamine. Ettekandja K. Mau
 9. Märjamaa Vallavolikogu 07.12.2021 otsuse nr 26 „Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse pidaja esindajate nimetamine" muutmine. Ettekandja O. Linna
  10. Informatsioonid

Istungi materjalid on kättesaadavad lehel "Menetluses olevad eelnõud"

Tere tulemast istungile!

Märjamaa Nädalaleht 10. mail 2023

 

 • Pillerpalli lasteaed sai 50
 • Juhan Kalde innustas inimesi sportima
 • Tiina Azojani raamat "Panus tervisesse"
 • Algab järjelugu "Märjamaa EPT klubi tegemistest kultuurivallas"
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 10. mail 2023

esmaspäev, 8. mai 2023

Vigala osavallakogu koosolek toimub 11. mail

 

Vigala osavallakogu koosolek toimub neljapäeval, 11. mail 2023.a algusega kell 16.00 Kivi-Vigalas osavallavalitsuses Sääla tee 8/8

Päevakord:

 1. Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise muudatustaotlusele arvamuse andmine
 2. Nõusoleku küsimine Kaubi tee L2 kinnistu omandamiseks
 3. Info

Märjamaa Nädalaleht 4. mail 2023

 

 • Orgita-Kasti ühendlasteaed pidas viiendat sünnipäeva
 • Ringkäik vabatahtlike päästjate juurde
 • Kalendrilood: elurikkus
 • Kaks arvamust Märjamaa alevi üldilmest
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 4. mail 2023