reede, 12. mai 2023

Volikogu istung 16. mail 2023

 MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on 

TEISIPÄEVAL,  16. mail 2023 algusega kell 16.00 Valgu koolis

PÄEVAKORD:

 1. Vallavanema informatsioonid
 2. Arvamuse andmine Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa muutumise taotluse kohta. Ettekandja A.-K. Marrandi
 3. Arvamuse andmine Tõnumaa turbatootmisala korrastamistingimuste eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta. Ettekandja A.-K. Marrandi
 4. Teeregistri põhimääruses sätestatud ülesannete delegeerimine. Ettekandja A. Urbel
 5. Nõusoleku andmine Kaubi tee L2 kinnistu omandamiseks. Ettekandja A. Urbel
 6. Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. 1. lugemine. Ettekandja M. Viska
 7. Hoonestusõiguse seadmine N.R. Energy osaühing kasuks. Ettekandja V. Karu
 8. Maamaksumäärade kehtestamine. Ettekandja K. Mau
 9. Märjamaa Vallavolikogu 07.12.2021 otsuse nr 26 „Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse pidaja esindajate nimetamine" muutmine. Ettekandja O. Linna
  10. Informatsioonid

Istungi materjalid on kättesaadavad lehel "Menetluses olevad eelnõud"

Tere tulemast istungile!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar