teisipäev, 16. mai 2017

Õige aeg on õppida!


Täiskasvanuharidus on organiseeritud õppetegevus teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning nende säilitamiseks või täiendamiseks. Õppimine võib toimuda mistahes tasemel või meetodil. Samuti võib see asendada või olla jätkuks esmasele haridusele, mis omandatakse koolis, kolledžis või ülikoolis.
Täiskasvanuharidus on suunatud täiskasvanud õppijaile, kelle all mõistetakse isikut, kes õpib töölkäimise, perekonnaelu või muu tegevuse kõrvalt. Teisisõnu pole tema põhitegevuseks õppimine.

Keskharidus
Täiskasvanute gümnaasiumite kaart ja info
Lisainfo www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/keskharidus
Tutvu ka  täiskasvanute sotsiaalmeedia kampaaniaga TERITA (teisel ringil targaks)

Kutseharidus
Kutsehariduse infoportaal: http://www.kutseharidus.ee.
Kutsehariduse kogemuslugusid ja õppimisvõimalusi koondav teatmik „Abiks otsustajale. Kutseõppevõimalused 2017/18": http://www.kutseharidus.ee/abiksotsustajale.
Erivajadustega inimeste kutseõppe toetamine: www.innove.ee/et/kutseharidus/oppija-toetamine-kutseoppes/hev-kutseoppes.
HEV õppijad kutseõppes: http://www.kutseharidus.ee/hea-teada/hev-kutseoppes

Kõrgharidus
Üldinfo ja koolide nimekiri: www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus
Õppekavade loetelu: www.hm.ee/ehis/statistika.html
Varasemate kvalifikatsioonide vastavus praeguse haridussüsteemi kvalifikatsioonidele:
www.hm.ee/sites/default/files/vastavustabel.pdf

Täienduskoolitus
www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus/taienduskoolitus
www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused
www.vabaharidus.ee
www.tark.ee
koolitused.ee
2017 tasuta kursused
Täiskasvanute täienduskoolitusasutustele väljastatud koolitusload ja majandustegevuse teatised: www.ehis.eehttps://sites.google.com/site/raplarksise/blogi/andrasekevadkampaaniaraamatukogudes/%C3%95ige%20aeg%20on%20%C3%B5ppida%21%20b%C3%A4nner.png

teisipäev, 2. mai 2017