kolmapäev, 29. aprill 2020

Märjamaa Nädalaleht 29. aprillil 2020

 • Fotokonkursi teemaks on "Aeg"
 • Volikogu aprillikuu istung
 • Ühinemislepingu muudatused
 • Ka eriolukorral on oma võlu
... ja muud lugemisväärset leiate Märjamaa Nädalalehes 29. aprillil 2020

neljapäev, 23. aprill 2020

Märjamaa Nädalaleht 22. aprillil 2020

 • Töö käib, aga teistmoodi
 • Spordihoone viimistlustööd käivad hooga
 • Kutseõpetusest Vana-Vigalas 20. sajandil
 • Noorte suurepärane muusikalooming
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 22. aprillil 2020

Ole eriolukorras eriti IT-vaatlikreede, 17. aprill 2020

Kaitsemaskide kasutamisest

 • Maskide kandmine vähendab viiruse levikut, kui neid kanda siseruumides, kus on koos mitmeid inimesi, vähendamaks võimalust, et sotsiaalsete kontaktide, köhimise ja aevastuste kaudu jõuavad nakkuse piisad tervete inimesteni. Maski kandmine aitab viirust vältida ainult siis, kui järgitakse ka teisi hügieenireegleid ja välditakse lähikontakte.
 • Maski ei ole üldjuhul mõtet kanda kodus ja õues.
 • Suu ja nina kaitsmine rahvarohketes siseruumides aitab alati. Inimesed, kes tahavad maski kanda, võivad ühekordsete maskide puudumisel teha soovi korral ise riidemaski näo ja suu katmiseks avalikes siseruumides. Isetehtud maski kasutamine vähendab mõningal määral riski, et nakkusekandja annab viiruse edasi teistele ning osaliselt kaitseb ka maskikandjat ennast, kui tal veel viirust pole.
 • Isetehtud maski puhul tuleb meeles pidada, et see ei ole isikukaitsevahend ning ei ole samaväärne meditsiinilise maskiga.
 • Enda tervise kaitsmiseks ja viiruse leviku pidurdamiseks on peamine pesta käsi, järgida hügieenireegleid ning väljas liikudes hoiduda lähikontaktidest ning täita 2+2 reeglit. Igasuguse haiguse kahtluse korral tuleb jääda koju.
 • NB! Diagnoositud viirusekandja või lihtsalt tõbine inimene peab püsima kodus ja hoiduma lähikontaktidest teiste inimestega, sõltumata sellest, kas tal on olemas mingi mask või mitte.

neljapäev, 16. aprill 2020

Volikogu istung 21. aprillil 2020

Arvestades riigis kehtivat eriolukorda viiakse 21. aprilli 2020 volikogu istung läbi elektrooniliste sidekanalite kaudu. Istungi päevakorrapunktide arutelu toimub Microsoft Teamsi keskkonnas 

TEISIPÄEVAL, 21. aprillil 2020 algusega kell 15.00.
Arutelule järgneb e-hääletus allkirjastatud hääletuslehtedega. Hääletuslehti saab edastada kuni 22. aprilli kella 12.00-ni.
Avalikkusele esitatakse valla kodulehel 22. aprilli õhtul kokkuvõte istungist.

PÄEVAKORD:
1.  Vallavalitsusele lepingu lõpetamiseks nõusoleku andmine (Tervisespordi kinnistu kasutamise leping MTÜga Märjamaa Spordiklubi). Ettekandja M. Linna.
2.  Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Tervisespordi kinnistu kasutusse andmine SA-le Märjamaa Valla Spordikeskus). Ettekandja M. Linna
5. Vallavanemale töötasu määramine. Ettekandja U. Kristal
8. Muud küsimused

kolmapäev, 15. aprill 2020

Märjamaa Nädalaleht 15. aprillil 2020

 • Rahvahääletus toetas Vana-Vigala mänguväljakut
 • Käsil on Raplamaa õpilaste liikumisuuring
 • Teede suvehooldustööd algasid juba talvel
 • Algab järjelugu "Sada aastat näitemängu Kasti-Haimre kogukonnas"
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 15. aprillil 2020

kolmapäev, 8. aprill 2020

Märjamaa Nädalaleht 8. aprillil 2020

 • Kivi-Vigalas on nuputamist pakkuv matkarada
 • Distantsõppest muusika- ja kunstikoolis
 • Eelarve kärpeplaane praegu ei peeta
 • Märjamaa valla 2020. a eelarve ülevaade
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 8. aprillil 2020

neljapäev, 2. aprill 2020

Laenutamine eriolukorras


Alates 6. aprillist saab Kivi-Vigala haruraamatukogus inimkontaktivabalt laenutada AINULT eelnevalt telefoni, e-posti, FB-lehe või lugejaportaali RIKSWEB kaudu ette tellitud raamatuid.
·            Tel. 58867681

Ajalehti ja ajakirju välja ei laenutata. Lugejatel puudub juurdepääs raamatukogu ruumidesse. Avaliku Internetipunkti teenuseid (sh arvutite kasutamist tasuliste teenuste tegemiseks) ja raamatukogudevahelist laenutust ei teostata. Piirangud kehtivad kuni eriolukorrast tingitud uute korraldusteni. Raamatute laenutustähtajad on pikendatud mai lõpuni, viiviseid eriolukorra kehtimise ajal ei lisandu ning raamatud võivad jääda lugeja kätte eriolukorra lõpuni või kuni uute korralduste kehtestamiseni.

Inimkontakti vältimiseks toimub tellitud raamatute kättesaamine ainult personaalselt kliendiga eelneval kokkuleppel ja kõiki eriolukorras kehtestatud ohutusnõudeid täites.
Ohutusnõuete ja eriolukorrast tingitud piirangute eiramise korral on Märjamaa vallavalitsusel õigus teenuse pakkumine katkestada.

Palume mõistvat suhtumist ja ranget ohutusnõuetest kinnipidamist, ainult nii saame hoida üksteise ja enda tervist!

Kaitsemaski valmistamine kodus

JUHISED! Isetehtud maski valmistamise soovitused eraisikutele & Meditsiinilise maski valmistamise juhised ettevõtjatele.

Kuidas valmistada kaitsemask 5 minutiga.

kolmapäev, 1. aprill 2020

Märjamaa Nädalaleht 1. aprillil 2020

 • "Kitsu" raamat saab järje
 • Kunstikonkurss tõi rekordarvu töid
 • Raamatukogud alustavad tasapisi
 • Koolid distantsõppest
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 1. aprillil 2020