Neljapäev, 16. aprill 2020

Volikogu istung 21. aprillil 2020

Arvestades riigis kehtivat eriolukorda viiakse 21. aprilli 2020 volikogu istung läbi elektrooniliste sidekanalite kaudu. Istungi päevakorrapunktide arutelu toimub Microsoft Teamsi keskkonnas 

TEISIPÄEVAL, 21. aprillil 2020 algusega kell 15.00.
Arutelule järgneb e-hääletus allkirjastatud hääletuslehtedega. Hääletuslehti saab edastada kuni 22. aprilli kella 12.00-ni.
Avalikkusele esitatakse valla kodulehel 22. aprilli õhtul kokkuvõte istungist.

PÄEVAKORD:
1.  Vallavalitsusele lepingu lõpetamiseks nõusoleku andmine (Tervisespordi kinnistu kasutamise leping MTÜga Märjamaa Spordiklubi). Ettekandja M. Linna.
2.  Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Tervisespordi kinnistu kasutusse andmine SA-le Märjamaa Valla Spordikeskus). Ettekandja M. Linna
5. Vallavanemale töötasu määramine. Ettekandja U. Kristal
8. Muud küsimused

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar