esmaspäev, 5. juuni 2023

Märjamaa Nädalaleht 31.mail 2023

 

 • Kaasav eelarve toob Vana-Vigalasse madalseiklusraja
 • Oru 2 hoone seisust ja tulevikust
 • Märjamaa Gümnaasiumi ajaleht Tamme Tee Lood
 • Eesti paekivist rääkides ...
... ja teisi lugusid, infot ning kuulutusi Märjamaa Nädalalehes 31. mail 2023

kolmapäev, 24. mai 2023

Märjamaa Nädalaleht 24. mail 2023

 

 • Ümarlauas arutati parema koostöö võimalusi
 • Kus ja mida pakuvad avatud koduõued
 • Raplamaa laulukarusselli tulemused
 • Vallavolikogu istung oli Valgus
... ja muid lugusid ning hulgaliselt teateid 24. mail 2023 Märjamaa Nädalalehes

kolmapäev, 17. mai 2023

Märjamaa Nädalaleht 17. mail 2023

 

 • Märjamaa valla avastusrajad on avatud
 • Märjamaa valla aasta ema on Maia Merjel
 • Saame tuttavaks: kunstikooli õpetaja Mirjam Averin
 • Perepäev oli rahvarohke
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 17. mail 2023

reede, 12. mai 2023

Volikogu istung 16. mail 2023

 MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on 

TEISIPÄEVAL,  16. mail 2023 algusega kell 16.00 Valgu koolis

PÄEVAKORD:

 1. Vallavanema informatsioonid
 2. Arvamuse andmine Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa muutumise taotluse kohta. Ettekandja A.-K. Marrandi
 3. Arvamuse andmine Tõnumaa turbatootmisala korrastamistingimuste eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta. Ettekandja A.-K. Marrandi
 4. Teeregistri põhimääruses sätestatud ülesannete delegeerimine. Ettekandja A. Urbel
 5. Nõusoleku andmine Kaubi tee L2 kinnistu omandamiseks. Ettekandja A. Urbel
 6. Märjamaa Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. 1. lugemine. Ettekandja M. Viska
 7. Hoonestusõiguse seadmine N.R. Energy osaühing kasuks. Ettekandja V. Karu
 8. Maamaksumäärade kehtestamine. Ettekandja K. Mau
 9. Märjamaa Vallavolikogu 07.12.2021 otsuse nr 26 „Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse pidaja esindajate nimetamine" muutmine. Ettekandja O. Linna
  10. Informatsioonid

Istungi materjalid on kättesaadavad lehel "Menetluses olevad eelnõud"

Tere tulemast istungile!

Märjamaa Nädalaleht 10. mail 2023

 

 • Pillerpalli lasteaed sai 50
 • Juhan Kalde innustas inimesi sportima
 • Tiina Azojani raamat "Panus tervisesse"
 • Algab järjelugu "Märjamaa EPT klubi tegemistest kultuurivallas"
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 10. mail 2023

esmaspäev, 8. mai 2023

Vigala osavallakogu koosolek toimub 11. mail

 

Vigala osavallakogu koosolek toimub neljapäeval, 11. mail 2023.a algusega kell 16.00 Kivi-Vigalas osavallavalitsuses Sääla tee 8/8

Päevakord:

 1. Tõnumaa turbatootmisala maavara kaevandamise muudatustaotlusele arvamuse andmine
 2. Nõusoleku küsimine Kaubi tee L2 kinnistu omandamiseks
 3. Info

Märjamaa Nädalaleht 4. mail 2023

 

 • Orgita-Kasti ühendlasteaed pidas viiendat sünnipäeva
 • Ringkäik vabatahtlike päästjate juurde
 • Kalendrilood: elurikkus
 • Kaks arvamust Märjamaa alevi üldilmest
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 4. mail 2023

neljapäev, 27. aprill 2023

Märjamaa Nädalaleht 26. aprillil 2023

 

 • Ettevõtjad kuulasid Eesti Panga ökonomisti majandusülevaadet
 • Muutustest kaugkütte tarbijaile ja tootjaile
 • Saame tuttavaks: kunstikooli õpetaja Tauris Reose
 • Abiturientidele kõlas lõpukell
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 26. aprillil 2023

kolmapäev, 19. aprill 2023

Märjamaa Nädalaleht 19. aprillil 2023

 

 • Biojäätmete ja jäätmete kogumine Märjamaa vallas
 • Kurepesa rühmas koorusid pühadeks tibud
 • Kooliteatrid kohtusid Vana-Vigalas
 • Haimre rahvamajas mängiti päev läbi lõõtspilli
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 19. aprillil 2023

kolmapäev, 12. aprill 2023

Kaasava eelarve 2023 ettepanekute rahvahääletus toimub 17. aprillist - 05. maini 2023, tule hääleta raamatukogus

 

Märjamaa Nädalaleht 12. aprillil 2023

 

 • Tulge kevadet kõndima
 • Varbola lasteaia lugemispesa sai uut kirjavara
 • Varbolas on Vesiroosi kooli õpilaste käsitöönäitus
 • Marii Parve võitis Baltimaade nimeka ratsavõistluse
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 5. aprillil 2023

neljapäev, 6. aprill 2023

Vigala Osavallakogu koosolek toimub 13. aprillil

 

VIGALA OSAVALLAKOGU koosolek toimub neljapäeval, 13. aprillil 2023. a algusega kell 15.00 Kivi-Vigalas osavallavalitsuses Sääla tee 8/8

Päevakord:

1.     Vara otsustuskorras tasuta omandamine (V-Vigala TTK katlamaja) (infona, ovk poolt varem otsustatud)

2.     Märjamaa valla investeeringute kava 2022-2026 erakorraline muutmine

3.     Ülevaade valla arengukava täitmisest 2022. aastal (info)

4.     Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uuendamise algatamine

5.     Märjamaa Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 20 „Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused" muutmine

6.     Märjamaa valla kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja võrgust eraldumise kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtja arenduskohustus

           7.     Info 

Märjamaa Nädalaleht 5. aprillil 2023

 

 • Raplamaa kultuuritöötajaid tänati Märjamaal
 • Kalendrilood: permakultuur
 • Lühiülevaade valla 2023. aasta eelarvest
 • Suure Lennu tuli süttis klaasipealinnas
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 5. aprillil 2023

Märjamaa Nädalaleht 29. märtsil 2023

 

 • Tule 11.-14. aprillil virtuaalsele töö- ja karjäärimessile!
 • Uudsed toidukaardid abivajajatele
 • Volikogu märtsikuu istungi kokkuvõte
 • Algab järjelugu Loodna piirkonna kultuuritegevusest
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 29. märtsil 2023

Märjamaa Nädalaleht 22. märtsil 2023

 

 • Varbolas tuleb heategevuskontsert
 • Kellaviietee tutvustas Vigala kirjanduspärandit
 • Mokakobin võõrustas maakonna harrastusteatreid
 • Ly galeriis on akrüülmaalide näitus
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 22. märtsil 2023

teisipäev, 21. märts 2023

Märjamaa Nädalaleht 15. märtsil 2023

 

 • Järtas tuleb talvine perepäev
 • Naistepäevakontsert teeb rõõmsaks
 • Peretoetuste maksmine märtsis
 • Rapla rajooni RSN TK KO. Mis see oli?
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 15. märtsil 2023

neljapäev, 9. märts 2023

Märjamaa Nädalaleht 8. märtsil 2023

 

 • Tigu turundab Märjamaad
 • Kalendrilood: kompost
 • Huvitegevuse teenuse rahajaotus
 • Volikogu uuris vee hinna tõstmise põhjusi
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 1. märtsil 2023

reede, 3. märts 2023

Märjamaa Nädalaleht 1. märtsil 2023


 • Pidulikust aktusest sai osa kohapeal ja kodus
 • Valla tänukirja saajate lood
 • Paremad sportlased
 • Volikogu istungi kokkuvõte
... ja muud huvitavat leiate Märjamaa Nädalalehes 1. märtsil 2023

esmaspäev, 27. veebruar 2023