reede, 1. märts 2024

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustas 2023. aasta parimaid raamatukoguhoidjaid

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) peab oluliseks märgata ja tõsta esile parimaid raamatukoguhoidjaid. Tunnustuste pidulik üleandmine toimus 29. veebruaril Pärnu Keskraamatukogus. Tunnustusi jagab ERÜ koostöös kultuuriministeeriumiga, auhindade andmist toetab Kultuurkapital, laureaadid saavad klaasikunstnik Riho Hüti loodud unikaalse vaasi.

Auhinnad on tähelepanuavaldus Eesti raamatukogudes toimuvale, väärtustab ja pöörab tähelepanu raamatukoguhoidjate hästi tehtud tööle.

Pildigalerii ERÜ veebilehel

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu teenetepreemia 2023 pälvis Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu juhataja Merike Kiipus pikaajalise tulemusliku töö eest arhiivraamatukogu edendamisel ning eesti ajakirjanduse analüütilise retrospektiivse bibliograafia loomisel.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastapreemia sai Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja Tiina Põldmaa, kes hoiab kõrgel raamatukoguhoidja kui lugeja nõustaja kuvandit ja inspireerib täiskasvanud inimesi lugema.

Parim noor raamatukoguhoidja on Ambla ja Koeru raamatukogu raamatukoguhoidja Eleri Kang, keda tunnustati aktiivse ja inspireeriva tegevuse eest laste lugemise arendamisel ja kohaliku kultuurielu edendamisel Järva vallas.

Aasta lasteraamatukoguhoidja Grete Nootre on algatanud laste lugemisharjumust toetavad ja laste hulgas ülipopulaarsed teemakambrid Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnas.

Aasta maaraamatukoguhoidjat Hille Tammanit tunnustati suure pühendumusega tehtud töö eest kogukonnas ning Koikküla raamatukogu lugejate jaoks avatuna hoidmise eest.

Aasta kooliraamatukoguhoidja Daivi Jõerand on loonud Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli raamatukogust kaasaegse ja toetava õpikeskkonna õpilaste lugemis- ja väljendusoskuse arendamiseks.

Auhind aasta tegu linnaraamatukogus anti Jõgeva Linnaraamatukogule lapsi liikuma motiveeriva, raamatuid tutvustava ja kogukonda liitva Kummikeksuakadeemia elluviimise eest.

Aasta teoga teadus- ja erialaraamatukogus tunnustati Eesti Rahvusraamatukogu rändinstallatsiooni, mis vanaraamatu kaudu avab rohelise ja jätkusuutliku mõtteviisi ning toob esile raamatukogu kui usaldusväärse keskkonnateadlikkuse tõstja ja info vahendaja rolli ühiskonnas.

Bibliograafiaauhinna nominentidest tunnistati parimaks Eesti Rahvusraamatukogu poolt koostatud ja välja antud Leelo Tungla bibliograafia. Leelo Tungla loomingut kokkuvõttev bibliograafia (4177 kirjet) hõlmab kirjaniku töid kuni 2019. aastani hõlmates materjali alates ilukirjandusloomingust, publitsistikast ja tõlgetest heli- ja videosalvestusteni ning teatri ja filmini.

Raamatukogude sõber on ettevõte Metsatervenduse OÜ. Detsembris 2023 allkirjastati kolmepoolne koostööleping Metsatervenduse OÜ, Valga Valla ja Valga Keskraamatukogu vahel, mille kohaselt ettevõte toetab Valga Keskraamatukogu üheksat haruraamatukogu 500 euroga kalendriaastas ning see ei ole ühekordne, vaid jätkub ka edaspidi. Ettevõtte esindaja Anti Rallmanni sõnul mõjutab just raamatukogude käekäik oluliselt maapiirkondades elavaid inimesi. „Ettevõte Metsatervenduse OÜ soovib nende heaks midagi ära teha ja olla seejuures ka suunanäitajaks,“ kinnitas Rallmann.

Ajakirjandusauhinnaga tunnustati Klassikaraadio Tartu toimetuse saatejuhti Liina Vainumetsa, kes on aastaid pööranud tähelepanu Tartu Ülikooli raamatukogu muusikaosakonna tegemistele ning tegi 2023. aastal kolm saadet, et avada laiemalt kogudes peituvat muusikat.

Raamatukoguhoidjaid on tunnustatud järjepidevalt alates 1990. aastast.

Palju õnne!

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Märjamaa Nädalaleht 28. veebruaril 2024

 

 • "Tuult tiibadesse, Linnupojad!"
 • Valla kõrgeima tunnustuse saajate lood
 • Vallavanema kõne tegi tagasivaat aastale
 • Märjamaa õpilaste luuletused Eestimaast
... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 28. veebruaril 2024

neljapäev, 22. veebruar 2024

kolmapäev, 21. veebruar 2024

Näitus "Looduslikest materjalidest punutised" üleval veel 27. veebruarini 2024


Märjamaa Nädalaleht 21. veebruaril 2024


 • Ärge laske end kelmidel tüssata
 • ERA Valduse AS toetab kogukonda ja teadusuuringuid
 • Teise nurga alt: Johanna Päädam ja Mari-Liis Kalmus
 • Tunnustame bussijuhte
... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 21. veebruaril 2024

neljapäev, 15. veebruar 2024

Volikogu istung 20. veebruaril 2024

 MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on TEISIPÄEVAL,  20. veebruaril 2024 algusega kell 16.00 Märjamaa gümnaasiumis (arvutiklassis)

Päevakord:

 1. Vallavanema informatsioonid
 2. Märjamaa valla jäätmekava vastuvõtmine. Ettekandjad L. Valler ja O. Valdma
 3. Märjamaa vallavara eeskiri. Ettekandja M. Linna
 4. Märjamaa valla hankekord. Ettekandja O. Valdma
 5. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Sae kinnistu). Ettekandja V. Karu
 6. Nõusoleku andmine Sooniste-Leevre tee L4 kinnistu omandamiseks. Ettekandja V. Karu
 7. Külavanema ametisse valimise kinnitamine (Avaste küla külavanemaks Kaisa Mokrous). Ettekandja O. Linna
 8. Informatsioonid

TERE TULEMAST!

Vigala osavallakogu koosolek toimub 19. veebruaril

 

Vigala osavallakogu koosolek toimub esmaspäeval, 19. veebruaril 2024. a algusega kell 16.00 Kivi-Vigalas küladekeskuses Kooli 2

Päevakord:

1. Märjamaa valla jäätmekava vastuvõtmine.

2. Märjamaa vallavara eeskiri.

3. Märjamaa valla hankekord.

4. Info

Märjamaa Nädalaleht 14. veebruaril 2024

 

 • Vana-Vigala TTK autoosakonna käsutuses on moodsad õppesimulaatorid
 • Teenuse naised käisid Üdrumal
 • Aavo Lumi saab presidendilt aumärgi
 • Huvihariduse teenusepakkujate rus
 • Teise nurga alt: Kertu Tort ja Silja Käär
... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 14. veebruaril 2024

neljapäev, 8. veebruar 2024

Märjamaa Nädalaleht 7. veebruaril 2024

 

 • Märjamaa XIX kodulookonverentsi kava
 • Iga uus tellimus on uus väljakutse
 • Sõbrakuu algus tõi suurde plaanis uhete mustrid
 • Teise nurga alt: Ottomar Linna ja Külli Saia
... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 7. veebruaril 2024

reede, 2. veebruar 2024

Märjamaa Nädalaleht 31. jaanuaril 2024


 • Kena kadakasaarlase kirivööd
 • Mittetulundusliku tegevuse toetused
 • Volikogu jaanuarikuu istungi kokkuvõte
 • Uus rubriik "Teise nurga alt": Anne Aaspõllu ja Priit Kärsna
... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 31. jaanuaril 2024

teisipäev, 30. jaanuar 2024

Eesti kirjanduse päev

 Eesti kirjanduse päeva tähistamine algas raamatukogus ettelugemisega Kadri Hindrikuse raamatust "Taks ja Dogi", samuti saab vaadata väljapanekut uuemast eesti kirjandusest. 


neljapäev, 25. jaanuar 2024

Märjamaa Nädalaleht 24. jaanuaril 2024

 

 • Uisudisko täitis hinge positiivsete emotsioonidega
 • Õpetajate streigist
 • Algab hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor
 • Märt Treier esines Teenuse raamatukogus
... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 24. jaanuaril 2024

neljapäev, 18. jaanuar 2024

Volikogu istung 23. jaanuaril 2024

 MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on TEISIPÄEVAL,  23. jaanuaril 2024 algusega kell 16.00 Märjamaa rahvamajas

Päevakord:

1.    Vallavanema informatsioonid
2.    Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine. Ettekandja H. Raid
3.    Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli õpetajate töötasu alammäära kinnitamine. Ettekandja H. Raid
4.    Volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Ettekandja O. Linna
5.    Märjamaa valla 2024. aasta eelarve II lugemine. Ettekandjad L. Laurits
6.    Arvamuse andmine Vanakubja liivakarjääri keskkonnaloa nr Rapm-044 muutmise taotluse kohta. Ettekandja O. Valdma
7.    Märjamaa Valla Valimiskomisjoni koosseisu muutmine. Ettekandja M. Linna
8.    Volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja päevakorrapunktis 4 valitud komisjoni esimees
9.    Tunnustuse avaldamine (Maarjaristid ja teeneteplaat). Ettekandja O. Linna
10.  Märjamaa vallavolikogu 29.11.2021 otsuse nr 18 „Esindajate nimetamine Raplamaa Omavalitsuste Arengufondi nõukogusse" kehtetuks tunnistamine. Ettekandja T. Matsalu
11.  Informatsioonid                                                                                                                   

 TERE TULEMAST!

Vigala osavallakogu koosolek toimub 22. jaanuaril

Vigala osavallakogu koosolek toimub esmaspäeval, 22. jaanuaril 2024. a algusega kell 16.00 Kivi-Vigalas küladekeskuses  Kooli 2

Päevakord:

1.     Valla 2024.a eelarve II lugemine.

2.     Lasteaiaõpetajate töötasu alammäär alates 01.01.24

3.     Märjamaa MKK õpetajate töötasu alammäär alates 01.01.24

           4.     Info

kolmapäev, 17. jaanuar 2024

Märjamaa Nädalaleht 17. jaanuaril 2024

 

 • Tudengitest ratsutajad tegid puhta töö
 • Ly galeriis näeb võlumetsa saladusi
 • Märjamaa uisusplatsil tuleb uisudisko
 • Köögijäätmete kogumisest
... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 17. jaanuaril 2024

reede, 12. jaanuar 2024

Raplamaa Mälukeskuse üleskutse

 Too oma kodus seisvad Raplamaad puudutavad ajaloolised materjalid meile digimiseks!

Kogume peamiselt paberkandjal fotosid, dokumente, mälestusi.

Materjalid saad koju tagasi viia.

Võta meiega ühendust: Rapla Keskraamatukogu, malukeskus@raplakrk.ee, tel 5359 4922.

 

Märjamaa Nädalaleht 10. jaanuaril 2024

 

 • Vallavalitsuse uued töötajad
 • Pärimusmaja II korrus sai valmis
 • Sihtkapital jagas stipendiume
 • Märjamaa sotsiaalkeskuse 20 aastat
... ja muud huvitavat leiad Märjamaa Nädalalehes 10. jaanuaril 2024

teisipäev, 9. jaanuar 2024

XVII Nukitsa konkurss

Taas on käes on Nukitsa aeg!

Eesti Lastekirjanduse Keskus kutsub 5–13-aastaseid lugejaid valima Nukitsa konkursil oma lemmikkirjanikku ja -illustraatorit. Hääletada saab 8. jaanuarist kuni 29. veebruarini 2024 nii raamatukogudes üle Eesti kui keskuse veebilehel.

Nukitsa konkurss on Eesti Lastekirjanduse Keskuse lugejaküsitlus, mis toimub iga kahe aasta järel ning leiab aset juba 17. korda. Ettevõtmise eesmärgiks on väärtustada lasteraamatuid, populariseerida lugemist ning tunnustada meie lasteraamatute autoreid ja kirjastajaid. Konkursil annavad viimase kahe aasta algupärastele lasteraamatutele tagasisidet noored kirjandussõbrad ise.

Lapsed saavad hääletada autorite poolt, kes avaldasid 2022. ja 2023. aasta jooksul algupärase lasteraamatu. Et kahe aasta jooksul ilmunud teoste hulk on suur, on lugejatele abiks eelnevalt kitsendatud nimekiri, millesse valiti sada raamatut.

Võitjad kuulutatakse välja auhinnapeol, mis toimub 6. aprillil 2024 lastekirjanduse keskuses. Enim hääli saanud kirjanik ja illustraator saavad auhinnaks Nukitsa pronkskuju ja rahalise preemia.

Vaata ka Nukitsa konkursi Facebooki ürituse lehte.

Lisainfo:
Triin Soone
Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor
617 7230, 5919 0363
triin.soone@elk.ee