esmaspäev, 30. jaanuar 2017

"Tegi pätti 2017 – Turvatunne”

Harjumaa Alaealiste Komisjon kuulutab välja videokonkurssi "Tegi Pätti". Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Parimaid konkursitöid kasutavad valdkonna spetsialistid ennetustöö tegemisel ja teemakohaste loengute läbiviimisel.
TEGI PÄTTI 2017 videokonkursi teema on "TURVATUNNE" ning ka sel aastal võivad töid esitada alaliselt elavad noored üle Eesti, vanuses 7-18!
Videokonkursi eesmärgiks on motiveerida noori märkama vägivalda enda ümber ning looma audiovisuaalseid teoseid, mis kujutavad kellegi suhtes tarvitatavat vägivalda, mida võib esineda kõikjal ühiskonnas. Videod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud ning soovitatav pikkus on 1-5 minutit.
Videokonkursi peaauhindadeks on seikluskaamerad Garmin VirbXE (1tk) ja GoPro5 Session (5tk). Žürii otsustab erinevate alamkategooriate jaotuse vastavalt laekunud töödele, nendeks on tavaliselt nii vanuselised kui loomingulised kriteeriumid.
Tööde esitamise tähtaeg on 31. märts 2017.

KONKURSI PDF JUHEND
Täpsem info http://www.kesa.ee/tp/
Videokonkursi tingimused: Alates 2011. aastast korraldatava konkursi põhieesmärk on aidata kaasa laste õigusrikkumiste ja neid soodustavate tegurite vähendamisele. Vastav ülesanne on Eestis veel viimast aastat alaealiste komisjonide kanda. Konkursi algatajaks ja peasponsoriks on Harju Maavalitsus, läbiviijaks on Kuriteoennetuse SA koos partneritega ning omapoolse auhinna paneb välja ka PPA Põhja Prefektuur; töid hindab sisuliselt žürii milles on nimetatud asutuste esindajad. Konkursile esitatav töö peab sisuliselt või loominguliselt käsitlema "turvatunnet", nii nagu autorid sellest aru saavad ja seda väljendada soovivad. Žürii otsustab erinevate alamkategooriate jaotuse vastavalt laekunud töödele, nendeks on tavaliselt nii vanuselised kui loomingulised kriteeriumid. Auhindadeks on erinevates kategooriates: seikluskaamera Garmin Virb XE (1 tk) ja seikluskaamera GoPro5 Session (5 tk). Konkursi tingimused on avaldatud veebilehel: www.@kesa.ee/tp ning lisainfot saab e-posti aadressil tegipattikesa.ee Konkursi läbiviija jätab endale õiguse teha konkursi tingimuste osas muudatusi. Osaleda võivad kõik Eestis alaliselt elavad noored vanuses 7-18. Video võib esitada ka autorite kollektiiv; kaasautorid peavad samuti vastama konkursi tingimustele. Video esitaja peab olema töö vahetu autor. Esitaja vastutab ise võimalike kolmandate osapoolte poolt esitatavate, tema konkursitööd puudutavate pretensioonide eest.
Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Töid võivad esitada noored üle Eesti vanuses 7-18
Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Töid võivad esitada noored üle Eesti vanuses 7-18
"Tegi pätti 2017 – Turvatunne” Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Töid võivad esitada noored üle Eesti vanuses 7-18 Näed kusagil, et keegi ohtustab teiste turvatunnet - kuidas toimid sina? Milline on sinu arusaam heast käitumisest ühiskonnas - kuidas sa seda näitaksid? Sul on mingeid häid või halbu kogemusi turvalisuse teemal - ehk jagaksid neid? FILMI – MONTEERI – JAGA Videod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud, soovitatav pikkus 1-5 minutit.
"Tegi pätti 2017 – Turvatunne” Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Töid võivad esitada noored üle Eesti vanuses 7-18 Näed kusagil, et keegi ohtustab teiste turvatunnet - kuidas toimid sina? Milline on sinu arusaam heast käitumisest ühiskonnas - kuidas sa seda näitaksid? Sul on mingeid häid või halbu kogemusi turvalisuse teemal - ehk jagaksid neid? FILMI – MONTEERI – JAGA Videod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud, soovitatav pikkus 1-5 minutit.
"Tegi pätti 2017 – Turvatunne” Seitsmendat aastat korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Töid võivad esitada noored üle Eesti vanuses 7-18 Näed kusagil, et keegi ohtustab teiste turvatunnet - kuidas toimid sina? Milline on sinu arusaam heast käitumisest ühiskonnas - kuidas sa seda näitaksid? Sul on mingeid häid või halbu kogemusi turvalisuse teemal - ehk jagaksid neid? FILMI – MONTEERI – JAGA Videod võivad olla nii dokumentaalsed kui ka lavastatud, soovitatav pikkus 1-5 minutit. KONKURSI PDF PLAKAT

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar