teisipäev, 5. märts 2019

Kaasava eelarve 2019 rahvahääletus 18. märtsist 2019 kuni 4. aprillini 2019

Märjamaa valla Kaasavasse eelarvesse 2019 sai ettepanekuid esitada 01.-30. november 2018, tähtaegselt esitati 4 ettepanekut.
Märjamaa Vallavalitsus viis läbi ettepanekute analüüsi ja sõelumise, mille käigus kontrollis ettepanekute vastavust Märjamaa Vallavolikogu määruses 18.09.2018 nr 38 „Kaasava eelarve menetlemise kord Märjamaa valla eelarve koostamisel" esitatud nõuetele. Kõik esitatud ettepanekud vastavad eelnimetatud  korrale.
Märjamaa Vallavalitsus on 27.02.2019 korraldusega nr 2-1.1/158 suunanud rahvahääletusele järgmised ettepanekud (esitamise ajalises järjekorras):
1.      Koerte jalutusväljak-treeningplats
Eesmärgiks on rajada Märjamaa alevi piirkonda koerte jalutusväljak-treeningplats.
2.      Avalik laste mänguväljak Märjamaa alevis   
Eesmärgiks on  rajada laste mänguväljak Märjamaa alevisse Pärna 4, Pärna 12 ja Pärna 8 vahelisele maa-alale.
3.      Vana-Vigala staadioni välijõusaal
Eesmärgiks on rajada Vana-Vigala külas asuvale Vana-Vigala staadionile välijõusaal - treeningkompleks ja korrastada olemasolev kaugushüppe kast ja kuulitõuke plats.   
4.      Kivi-Vigala staadionil asuvate erinevate spordiplatside võrkudega eraldamine
Eesmärgiks on eraldada teineteisest võrkudega Kivi-Vigala staadionil asuvad erinevad spordiplatsid.
         
Kaasava eelarve 2019 ettepanekute tutvustav infopäev toimub 18. märtsil  2019  kl 18.00 Märjamaa Valla Raamatukogus (Pärnu mnt 56, Märjamaa alev).
Kaasava eelarve 2019  rahvahääletus toimub 18. märtsist kuni 4. aprillini 2019 elektroonilises infosüsteemis VOLIS ning  Märjamaa vallamajas ja raamatukogudes (Märjamaa, Haimre, Valgu, Varbola, Sipa, Laukna, Teenuse, Vana-Vigala, Kivi-Vigala).

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 27.02.2019 seisuga Märjamaa vallas.
Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt.
Hääletada saab nii elektrooniliselt kui isiklikult:
  1. Elektrooniliselt saab rahvahääletusel osaleda  infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-IDga. MÄRJAMAA VALLA KAASAVA EELARVE 2019 OTSELINK HÄÄLETAMISEKS
  2. Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Märjamaa Vallavalitsuses, Märjamaa Valla Raamatukogus ja haruraamatukogudes Haimres, Lauknal, Sipas, Teenusel, Valgus, Varbolas, Vana-Vigalas ja Kivi-Vigalas. Isiklikult saab hääletada eelnimetatud asutustes nende lahtiolekuaegadel.
Hääletusel osalemiseks palun kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass vm muu isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 ja §-s 4 märgitud dokument).

 Täiendav informatsioon
Abivallavanem Triin Matsalu tel: +372 5623 7269 või e-post: triin.matsalu@marjamaa.ee    

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar