neljapäev, 6. aprill 2023

Vigala Osavallakogu koosolek toimub 13. aprillil

 

VIGALA OSAVALLAKOGU koosolek toimub neljapäeval, 13. aprillil 2023. a algusega kell 15.00 Kivi-Vigalas osavallavalitsuses Sääla tee 8/8

Päevakord:

1.     Vara otsustuskorras tasuta omandamine (V-Vigala TTK katlamaja) (infona, ovk poolt varem otsustatud)

2.     Märjamaa valla investeeringute kava 2022-2026 erakorraline muutmine

3.     Ülevaade valla arengukava täitmisest 2022. aastal (info)

4.     Märjamaa valla arengukava 2018-2030 uuendamise algatamine

5.     Märjamaa Vallavolikogu 20.03.2018 määruse nr 20 „Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused" muutmine

6.     Märjamaa valla kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja võrgust eraldumise kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtja arenduskohustus

           7.     Info 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar