Reede, 11. juuni 2021

Volikogu istung 15. juunil 2021

 

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on TEISIPÄEVAL, 15. juunil  2021. a

algusega kell 15.00 Märjamaa rahvamajas (suures saalis).

Päevakorras:

 1. Märjamaa valla 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandjad E. Ots ja R. Laaser
 2. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Riksu ja Sauna kinnistud). Ettekandja A. Jõessar ja A. Kirsipuu. Kaasettekandjad M. Vaher ja T. Põri
 3. Märjamaa Vallavolikogu 20.11.2018 määruse nr 48 „Märjamaa valla heakorraeeskiri" muutmine. Ettekandja A. Kirsipuu, kaasettekandja A.-K. Kikkas
 4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kesa tn 9). Ettekandja T. Lepa
 5. Nõusolek Pallika tee kinnistu omandamiseks. Ettekandja A. Urbel
 6. Informatsioon Toominga tn 1 kinnistul on algatatud detailplaneering. Ettekandja T. Lepa
 7. Arvamuse andmine Orava V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta. Ettekandja A.-K. Kikkas
 8. Märjamaa valla õppestipendiumi maksmise tingimused ja kord. Ettekandja K. Buht
 9. Märjamaa valla 2021. a II lisaeelarve. Ettekandja L. Laurits
 10. Vallavalitsusele nõusoleku andmine sõiduauto ning kaubiku hankimiseks. Ettekandjad M. Vaher ja O. Valdma
 11. Vallavara võõrandamine enampakkumisel – enampakkumise alghinna vähendamine (Võimla tn 4 ja Võimla tn 1a kinnistud). Ettekandja O. Valdma
 12. Lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (SA Märjamaa Valla Spordikeskuse ruumide kasutamiseks MG tundide läbiviimiseks). Ettekandja O. Valdma
 13. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Niidu korteriomand Jõgeva vallas Kassinurme külas). Ettekandja O. Valdma
 14. Märjamaa valla valimiskomisjoni moodustamine. Ettekandja M. Linna
 15. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine. Ettekandja U. Kristal
 16. Vallavolikogu nimel kandidaatide esitamine Vabariigi Presidendi Valgetähe teenetemärgi saamiseks. Ettekandja A. Kirsipuu
 17. Informatsioon

TERE TULEMAST!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar