Neljapäev, 13. mai 2021

Volikogu istung 18. mail 2021

 MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on 
TEISIPÄEVAL, 18. mail  2021. a algusega kell 15.00
Märjamaa rahvamajas (suures saalis).

 

  1. Loa andmine koostöölepingu sõlmimiseks Transpordiametiga. Ettekandja A. Urbel
  2. Eluruumide tunnistamine sotsiaaleluruumideks. Ettekandja M. Viska
  3. Keskkonnaameti eelnõude kooskõlastamisel lisatud täiendustest teavitamine. Ettekandja A-K Kikkas
  4. Vigala Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine. Ettekandja M. Linna
  5. Märjamaa Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri. Ettekandja A. Nõlvak
  6. Vallavalitsusele nõusoleku andmine SA Märjamaa Valla Spordikeskus partnerina kaasamiseks  MATA projekti „Märjamaa staadioni rekonstrueerimine".  Ettekandja O. Valdma
  7.  Vallavalitsusele riigihanke läbiviimiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (MG ja Varbola LA-AK soojavarustus). Ettekandja O. Valdma
  8. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (Araste küla Tänava kinnistu). Ettekandja O. Valdma
  9. Informatsioon

Volikogu istungi materjalid on kättesaadavad https://marjamaa.kovtp.ee/menetluses-olevad-eelnoud

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar