reede, 17. mai 2019

Volikogu istung

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU  istung on TEISIPÄEVAL, 21.mail 2019. a
algusega kell 15.00 
Märjamaa rahvamajas
Päevakord:
1.    Arupärimisele vastamine (V. Karu arupärimine M. Suurnale). Vastab M. Suurna
2.    Arupärimisele vastamine (V. Karu arupärimine Ü. Olmile). Vastab Ü. Olm
3.    Märjamaa valla arengukava 2018-2030 erakorraline muutmine. Ettekandja T. Matsalu
4.    Projekti „Märjamaa esmatasandi tervisekeskuse loomine" omafinantseeringu garanteerimine. Ettekandja T. Matsalu
5.    Märjamaa Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 14 „Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord" muutmine. Ettekandja M. Linna
6.    Sundvalduste seadmise delegeerimine vallalisusele. Ettekandja E. Rooda
7.    Kivi-Vigala Rahvamaja põhimäärus. Ettekandja H. Lints
8.    Vana-Vigala Rahvamaja põhimäärus. Ettekandja H. Lints
9.    Pajaka küla külavanema ametisse kinnitamine. Ettekandja U. Kristal
10.    Informatsioon
        - ülevaade järelevalvespetsialisti tööst.
TERE TULEMAST!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar