neljapäev, 13. detsember 2018

MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU istung

TEISIPÄEVAL, 18. detsembril 2018. a algusega kell 15.00 Märjamaa rahvamaja Ly galeriis.

PÄEVAKORD:
 1. Umbusalduse avaldamine vallavanemale. Ettekandja R. Laaser
 2. Vallavanema valimine. Ettekandja U. Kristal
 3. Raplamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine. Ettekandja T. Matsalu, kaasettekandja ROLi arendusjuht T. Kikas
 4. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 heakskiitmine. Ettekandja T. Matsalu, kaasettekandja ROLi arendusjuht T. Kikas
 5. Märjamaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri. II lugemine. Ettekandja L. Valler
 6. Vana-Vigala lasteaia põhimäärus. Ettekandja R. Heinaru
 7. Valla 2018.a III lisaeelarve. Ettekandja L. Laurits
 8. Märjamaa valla 2019.a eelarve. I lugemine. Ettekandja L. Laurits
 9. Märjamaa valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Ettekandja K. Kalmus
 10. Rahvakohtunike kandidaatide valimine. Ettekandja U. Kristal
 11. Märjamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. I lugemine.  Ettekandja T. Matsalu
 12. Hoonestusõiguse seadmine (SA Märjamaa Valla Spordikeskus kasuks).   Ettekandja T. Matsalu
 13. Märjamaa Raamatukogu põhimääruse muutmine. Ettekandja H. Lints
 14. Informatsioon
TERE TULEMAST!

Eelnõud jm materjalid Märjamaa Valla kodulehel https://marjamaa.kovtp.ee/et/menetluses-olevad-eelnoud


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar