neljapäev, 22. juuni 2017

esmaspäev, 19. juuni 2017

esmaspäev, 5. juuni 2017

Neljapäeval, 08. juunil 2017

kell 11.00 - 15.00

AILI PIKKOF`i

55. juubeli


PRTSELANI- JA SIIDIMAALI

NÄITUS-MÜÜK


Olete oodatud!


Pildiotsingu aili pikkof tulemus

teisipäev, 16. mai 2017

Õige aeg on õppida!


Täiskasvanuharidus on organiseeritud õppetegevus teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning nende säilitamiseks või täiendamiseks. Õppimine võib toimuda mistahes tasemel või meetodil. Samuti võib see asendada või olla jätkuks esmasele haridusele, mis omandatakse koolis, kolledžis või ülikoolis.
Täiskasvanuharidus on suunatud täiskasvanud õppijaile, kelle all mõistetakse isikut, kes õpib töölkäimise, perekonnaelu või muu tegevuse kõrvalt. Teisisõnu pole tema põhitegevuseks õppimine.

Keskharidus
Täiskasvanute gümnaasiumite kaart ja info
Lisainfo www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/keskharidus
Tutvu ka  täiskasvanute sotsiaalmeedia kampaaniaga TERITA (teisel ringil targaks)

Kutseharidus
Kutsehariduse infoportaal: http://www.kutseharidus.ee.
Kutsehariduse kogemuslugusid ja õppimisvõimalusi koondav teatmik „Abiks otsustajale. Kutseõppevõimalused 2017/18": http://www.kutseharidus.ee/abiksotsustajale.
Erivajadustega inimeste kutseõppe toetamine: www.innove.ee/et/kutseharidus/oppija-toetamine-kutseoppes/hev-kutseoppes.
HEV õppijad kutseõppes: http://www.kutseharidus.ee/hea-teada/hev-kutseoppes

Kõrgharidus
Üldinfo ja koolide nimekiri: www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus
Õppekavade loetelu: www.hm.ee/ehis/statistika.html
Varasemate kvalifikatsioonide vastavus praeguse haridussüsteemi kvalifikatsioonidele:
www.hm.ee/sites/default/files/vastavustabel.pdf

Täienduskoolitus
www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus/taienduskoolitus
www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused
www.vabaharidus.ee
www.tark.ee
koolitused.ee
2017 tasuta kursused
Täiskasvanute täienduskoolitusasutustele väljastatud koolitusload ja majandustegevuse teatised: www.ehis.eehttps://sites.google.com/site/raplarksise/blogi/andrasekevadkampaaniaraamatukogudes/%C3%95ige%20aeg%20on%20%C3%B5ppida%21%20b%C3%A4nner.png

teisipäev, 2. mai 2017

neljapäev, 16. märts 2017Omaloomingu konkurss "Sada särinat"
Kultuurifestival „Särin” ja kirjastus „Allikaäärne” kuulutavad välja noorte omaloomingu konkursi „Sada särinat”. Konkursile on oodatud osalema kõik kuni 23-aastased Raplamaalt pärit või sellega seotud noored. Oodatud on luule, lühiproosa (kuni 7000 tähemärki) ja visuaalne kunst (maal,joonistus, fotograafia). Parimatest töödest trükitakse almanahh ning parimatest parimail on võimalik üles astuda kultuurifestivalil „Särin”, mis toimub Raplas 15.-16. septembril 2017. Igal almanahhi pääsenud autoril on õigus tasuta eksemplarile. Kandideerivad tööd tuleks saata elektrooniliselt aadressile konkurss@mathura.ee . Iga osaleja võib esitada kuni viis tööd igas konkursi kategoorias. Juhised tööde vormistamiseks on antud allpool. Tööde esitamise viimane tähtaeg on 31. mai 2017. Töid hindab kolmeliikmeline žürii.

 * luule ja lühiproosa: saata kas doc, docx või pdf failina, kus on kasutatud Calibri või Arial fondi tähesuurust 11. Ühe autori kõik luuletused või proosatekstid võivad olla paigutatud samasse faili, kuid iga luuletus või proosatekst peab algama uuelt leheküljelt. Pealkirjad tuleb vormistada läbiva suurtähega. Esimesele lehele tuleb eraldi lisada autori nimi, vanus ja seos Raplamaaga (elupaik või muu seos). Samuti tuleks lisada e-posti aadress, millel autoriga ühendust võtta, kui töö peaks osutuma almanahhi valituks. Faili nimes peaks kajastuma autori nimi ja valdkond, nt Juhan Lepasalu luuletused.doc. Kes esitab nii luulet kui lühiproosat, peaks need saatma eraldi failidena.
 * visuaalne kunst: saata kas jpg või tiff failidena, punktitihedusega 300 dpi. Faile saates tuleb e-kirjas lisada autori nimi, vanus ja seos Raplamaaga (elupaik või muu seos). Samuti tuleb lisada e-posti aadress, millel autoriga ühendust võtta, kui töö peaks osutuma almanahhi valituks.
  Täiendavate küsimuste korral palun kirjutada aadressil margus.lattik@gmail.com .

Esitamise tähtaeg 31. mai 2017

Kategooriad

Luule

Lühiproosa

Visuaalne kunst

Osalemistingimused

Vanus: kuni 23 aastat
Pärit Raplamaalt või sellega kuidagi seotud.

Loomeruum ja Kultuuriklubi BAAS
Tallinna mnt 5
Rapla                                                  E-mail: info@loomebaas.ee