reede, 28. juuli 2017

reede, 7. juuli 2017

ALGAS KÜSITLUS LAIRIBA INTERNETI SOOVIJATE VÄLJASELGITAMISEKS RAPLAMAAL JA LÄÄNEMAAL

Juuli algusest alates on kõigil Digikonna projektis osalevate omavalitsuste elanikel ja ettevõtetel võimalus teada anda, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada.
Kõik, kes soovivad saada majja valguskaablil põhinevat kaasaegset ühendust peavad sisestama oma soovi Digikonna kodulehel: digikond.ee/kysitlus/
Digikonna poolt eelnevalt läbiviidud uuring näitas, et üle 80% Digikonna piirkonna majades ei ole praegu võimalik kasutada kaasaegset lairibaühendust ning tarbijad peavad leppima ebastabiilse  mobiilinternetiga või aeglase lauatelefoni ühendusega. Seetõttu puudub paljudel juurdepääs tänapäevastele infoühiskonna teenustele.
Digikonna kodulehel  läbiviidava küsitluse eesmärk on välja selgitada, millistes majades soovitakse kasutada lairibateenuseid – ülikiire  internet, digitelevisioon koos paljude lisateenustega, suhtlus- ja meelelahustusteenused, jne – ning kuhu tuleb lairibaühendus ehitada.
Küsitluse käigus saadud andmete põhjal alustatakse võrkude planeerimist. See tähendab, et lairibavõrku ei ehitata kõikide küladeni või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kohe kasutusele võetakse. Seepärast on oluline, et kõik soovijad oma info edastaksid, vastasel juhul jääb lairibaühendus sinna ehitamata.
Sooviavalduse esitamine on kõigile tasuta ning sellega ei kaasne veel kohustust võrguga liituda.
Lisainfot Digikonna projekti ja lairibaühenduse kohta saab veebilehelt digikond.ee

neljapäev, 22. juuni 2017

esmaspäev, 19. juuni 2017

esmaspäev, 5. juuni 2017

Neljapäeval, 08. juunil 2017

kell 11.00 - 15.00

AILI PIKKOF`i

55. juubeli


PRTSELANI- JA SIIDIMAALI

NÄITUS-MÜÜK


Olete oodatud!


Pildiotsingu aili pikkof tulemus

teisipäev, 16. mai 2017

Õige aeg on õppida!


Täiskasvanuharidus on organiseeritud õppetegevus teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning nende säilitamiseks või täiendamiseks. Õppimine võib toimuda mistahes tasemel või meetodil. Samuti võib see asendada või olla jätkuks esmasele haridusele, mis omandatakse koolis, kolledžis või ülikoolis.
Täiskasvanuharidus on suunatud täiskasvanud õppijaile, kelle all mõistetakse isikut, kes õpib töölkäimise, perekonnaelu või muu tegevuse kõrvalt. Teisisõnu pole tema põhitegevuseks õppimine.

Keskharidus
Täiskasvanute gümnaasiumite kaart ja info
Lisainfo www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/keskharidus
Tutvu ka  täiskasvanute sotsiaalmeedia kampaaniaga TERITA (teisel ringil targaks)

Kutseharidus
Kutsehariduse infoportaal: http://www.kutseharidus.ee.
Kutsehariduse kogemuslugusid ja õppimisvõimalusi koondav teatmik „Abiks otsustajale. Kutseõppevõimalused 2017/18": http://www.kutseharidus.ee/abiksotsustajale.
Erivajadustega inimeste kutseõppe toetamine: www.innove.ee/et/kutseharidus/oppija-toetamine-kutseoppes/hev-kutseoppes.
HEV õppijad kutseõppes: http://www.kutseharidus.ee/hea-teada/hev-kutseoppes

Kõrgharidus
Üldinfo ja koolide nimekiri: www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus
Õppekavade loetelu: www.hm.ee/ehis/statistika.html
Varasemate kvalifikatsioonide vastavus praeguse haridussüsteemi kvalifikatsioonidele:
www.hm.ee/sites/default/files/vastavustabel.pdf

Täienduskoolitus
www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus/taienduskoolitus
www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused
www.vabaharidus.ee
www.tark.ee
koolitused.ee
2017 tasuta kursused
Täiskasvanute täienduskoolitusasutustele väljastatud koolitusload ja majandustegevuse teatised: www.ehis.eehttps://sites.google.com/site/raplarksise/blogi/andrasekevadkampaaniaraamatukogudes/%C3%95ige%20aeg%20on%20%C3%B5ppida%21%20b%C3%A4nner.png